})(window,document,'script','dataLayer','GTM-W974NWP4');

Chciałbyś samodzielnie napisać wniosek o dofinansowanie z urzędu pracy? Sprawdź wymogi i dowiedz się jak to zrobić!

Zbliża się jeden z ostatnich – o ile nie ostatni – nabór wniosków o dofinansowanie na otwarcie działalności gospodarczej w Warszawie. W jednym z ostatnich artykułów na blogu można przeczytać na co można przeznaczyć środki uzyskane w ramach dotacji – np. na zakup niezbędnego sprzętu, wynajem lokalu, jak również reklamę nowej firmy.

W jaki sposób jednak otrzymać te środki? Kluczem jest oczywiście odpowiednio dobrze, zgodnie z regulaminem, napisany wniosek.

Zobacz też:

Jak krok po kroku napisać wniosek o dofinansowanie?

Na stronie internetowej wybranego Urzędu Pracy znajdź obecnie obowiązujące dokumenty – regulamin, formularz oraz załączniki, które musisz dołączyć do wniosku. We wniosku musisz zawrzeć:

 1. Dane dotyczące wnioskodawcy,
 2. Informacje dotyczące wykształcenia, doświadczenia zawodowego i kwalifikacji,
 3. Informacje dotyczące planowanej działalności gospodarczej,
 4. Analiza posiadanego potencjału technicznego,
 5. Znajomość rynku i konkurencji,
 6. Analiza finansowa.

Do wniosku dołączane są odpowiednie oświadczenia oraz załączniki wymagane przez Urząd Pracy. Każdy urząd ma inne wymagania względem biznesplanu.

Przed rozpoczęciem pisania wniosku absolutnie trzeba przeczytać regulamin przyznawania dotacji i nim kierować się w uzupełnianiu dokumentu. Znajdziesz tam bardzo istotne informacje dotyczące możliwości wydatkowania.

1. Dane dotyczące wnioskodawcy

Część pierwsza to najważniejsze informacje dotyczące wnioskodawcy, czyli Twoje. W tym punkcie musisz uzupełnić następujące informacje: Imię i nazwisko, PESEL, NIP, Datę rejestracji w Urzędzie Pracy, Status wnioskodawcy (bezrobotny, absolwent CIS, opiekun osoby niepełnosprawnej, absolwent KIS), Adres miejsca zamieszkania, a także nr rachunku bankowego, na który ma zostać wysłana dotacja.

2. Informacje dotyczące wykształcenia, doświadczenia i kwalifikacji

W kolejnej części uzupełnij informacje dotyczące Twojego wykształcenia, doświadczenia i ewentualnych dodatkowych kwalifikacji. Jaki masz poziom i kierunek wykształcenia, posiadane uprawnienia, certyfikaty oraz szkolenia, doświadczenie zawodowe, a także pozostałe umiejętności, które pomogą Ci w prowadzeniu działalności? Tutaj jest miejsce, aby je opisać.

Pamiętaj, że oprócz wniosku komisja będzie oceniała także Twoje przygotowanie do prowadzenia działalności. Dlatego warto, abyś zastanowił się, jak opisać swoje wykształcenie i jakie jego aspekty pomogą Ci w prowadzeniu działalności samej w sobie oraz w branży, w której chcesz pracować.

Wykształcenie i doświadczenie zawodowe należy udokumentować odpowiednimi dokumentami, certyfikatami, dyplomami.

Zobacz też: 

3. Informacje dotyczące planowanej działalności gospodarczej

Część trzecia jest poświęcona informacjom na temat planowanej działalności gospodarczej. Jako wnioskodawca powinieneś tu uwzględnić następujące informacje:

 1. wnioskowaną kwotę dofinansowania,
 2. proponowaną nazwę firmy,
 3. rodzaj planowanej działalności wraz z szerokim opisem usług,
 4. adres siedziby / miejsca przechowywania narzędzi jeżeli dotyczy,
 5. planowany termin rozpoczęcia działalności,
 6. opis działalności,
 7. symbol i przedmiot działalności, zgodny z Polską Klasyfikacją Działalności,
 8. proponowane zabezpieczenie zwrotu środków.

Zobacz także:

Zabezpieczyć zwrot środków można na kilka sposobów:

 • gwarancja bankowa,
 • zastaw,
 • blokada rachunku bankowego,
 • poręczenie cywilne,
 • weksel z poręczeniem.

Informacje, które zawrzesz w tej sekcji są dla urzędu kluczowe. To one pokażą czy jesteś przygotowany do prowadzenia działalności, czy masz wiedzę na temat swojej branży, czy posiadasz plan na wypadek ewentualnego kryzysu w branży, w jaki sposób chciałbyś walczyć z konkurencją, jakie jest nasycenie konkurencji na danym obszarze, etc. etc. Im więcej napiszesz, tym bardziej wiarygodnym i świadomym przyszłym przedsiębiorcą dla urzędu jesteś.

Zobacz też:

4. Szczegółowa analiza posiadanego potencjału technicznego

W tym miejscu wymień opis posiadanych zasobów własnych – sprzętu, towaru i środków finansowych potrzebnych do rozpoczęcia działalności, statusie prawnym i opisie lokalu, w którym prowadzona będzie działalność. Dodatkowo ważne, żebyś umieścił informacje dotyczące dostawców, innych wymagań prawnych oraz umów przedwstępnych z podmiotami zewnętrznymi.

To pozwoli ocenić komisji czy wnioskowana kwota jest adekwatna do Twoich potrzeb oraz czy masz miejsce odpowiednie do prowadzenia działalności.

5. Znajomość rynku i konkurencji

Dogłębnie przeanalizuj rynek oraz konkurencję. Informacje uzyskane na podstawie takiej analizy posłużą przede wszystkim do sprawdzenia czy masz świadomość z kim będziesz konkurować oraz w jaki sposób to zrobisz. Rozpisz plan konkurencyjności.

Podaj informacje dotyczące:

 • lokalizacji rynku wraz z szansami i zagrożeniami,
 • specyfiki branży,
 • bezpośredniej konkurencji dla Twojej firmy,
 • znajomości segmentów rynku i wskazanie docelowej grupy klientów,
 • wszelkie informacje związane z produktem lub usługą, a także porównanie go do produktów i usług konkurencji,
 • strategii cenowej,
 • strategii promocyjnej,
 • strategii dystrybucji.

W tym punkcie będzie też wymaga od Ciebie analiza SWOT. Pamiętaj, aby zrobić ją szczegółową i w każdym aspekcie prowadzonej przez Ciebie działalności.

Zobacz też:

6. Analiza finansowa

Ta zaś obejmuje kalkulację przychodów i kosztów na przestrzeni miesięcy oraz rocznego ujęcia. Zgodnie z tabelką napisz ile kosztuje Cię:

 • czynsz za lokal,
 • media czyli energia elektryczna, gaz, woda, abonament na telefon firmowy,
 • zakup niezbędnych produktów/składników/części,
 • wynagrodzenie dla pracowników,
 • usługi outsourcingowe,
 • wszelkie źródła dochodu.

To bardzo istotna część wniosku, która pokazuje czy masz pojęcie o prowadzeniu finansowym działalności.

7. Oświadczenia i załączniki do wniosku

Sprawdź jakie załączniki są od Ciebie wymagane. Jednym z obowiązującym zawsze załącznikiem jest de minimis. Ponadto dołącz wszystkie dokumenty mówiące o Twoich kwalifikacjach, dokument określający prawo do lokalu. Są także inne załączniki, które możesz dodać do wniosku, jednak to już bardzo indywidualna kwestia.

Jak złożyć wniosek o dofinansowanie działalności w Urzędzie Pracy?

Pamiętaj, aby przed złożeniem wniosku zarejestrować w Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna. Dopuszczalne są także trzy inne statusy: absolwent Centrum Integracji Społecznej, absolwent Klubu Integracji Społecznej, a także opiekun osoby niepełnosprawnej, który w jej imieniu występuje z wnioskiem o przyznanie dotacji.

Jako osoba składająca wniosek musisz również spełniać kilka innych wymagań:

 • wnioskujący nie prowadził działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku,
 • brak ofert zatrudnienia, stażu lub przygotowania zawodowego w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku (odrzucenie oferty automatycznie blokuje możliwość starania się o dotację),
 • w okresie 2 lat do dnia złożenia wniosku osoba nie może mieć na swoim koncie przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu
 • w okresie 5 lat do dnia złożenia wniosku, osoba nie może otrzymać innego rodzaju wsparcia w założeniu działalności gospodarczej lub rolniczej.

Zobacz także:

Jaki jest czas oczekiwania na odpowiedź z Urzędu Pracy?

Wnioski są rozpatrywane zgodnie z kolejnością złożenia w urzędzie. Ocenia je komisja, która sprawdza czy Twój pomysł na biznes ma szanse powodzenia. Czasem Komisja może podważyć kupno niektórych narzędzi i poprosić o zmianę w kosztorysie lub po prostu zablokować kupno, dlatego tak ważne jest dobre uzasadnienie zakupów.

W przypadku wątpliwości lub pytań, komisja może wezwać Cię na spotkanie i przedyskutować wniosek. Czami będzie konieczna poprawa wniosku o dotację lub jego uzupełnienie.

Na decyzję zwykle czeka się ok. 30 dni, a wiele zależy od sprawności konkretnego urzędu i liczby złożonych wniosków. W przypadku pozytywnej decyzji zawierana jest umowa z Urzędem Pracy. Po zawarciu takiej umowy, w przeciągu kilku dni otrzymasz dofinansowanie na wskazany rachunek bankowy.

Czy warto samemu napisać wniosek?

Wiele z kwestii poruszonych powyżej wymaga sprawnego poruszania się w przedsiębiorczości, ekonomii, trendach marketingowych. Wnioski wymagają szczegółowego rozpisania wraz z podaniem wielu kwestii na które urzędy zwracają uwagę. W wielu wzorach wniosków znajdziesz ogólne pytania na które odpowiedź wydawać się będzie prosta. Niestety tak często urzędy sprawdzają wachlarz wiedzy i umiejętność perspektywicznego patrzenia od przyszłego przedsiębiorcy. Czy na pewno wiesz, na co masz zwrócić uwagę? Jak walczyć z konkurencją? Jak opisać potrzebne Ci narzędzia do pracy? W jaki sposób opisać wnioski z analizy SWOT?

Pamiętaj, że zawsze możesz napisany przez siebie wniosek wysłać do osoby, która profesjonalnie zajmuje się pisaniem wniosków o dofinansowanie z urzędów pracy, która to fachowo ocenić jego jakość i merytorykę. Jeżeli napisanie takiego wniosku przerasta Cię także skorzystaj z pomocy fachowca.

Do każdej działalności i branży podchodzi się indywidualnie. Do każdego człowieka podchodzi się indywidualnie. Nie ma dróg, które blokują nam otrzymanie takiej dotacji – czasem po prostu trzeba je odkryć i od tego są profesjonaliści.

Jeżeli takiej pomocy szukasz – zapraszam do współpracy.

Zobacz także: