Cała procedura od złożenia wniosku do otrzymania dotacji z PUP może trwać nawet do 2 miesięcy. Pierwszym krokiem, który należy podjąć jest rejestracja w pośredniaku, jako osoba bezrobotna.

Ubiegać się można o środki w dwóch grupach. Pierwsza tyczy się osób poniżej 30 lat oraz dla osób powyżej 30-tki. Drugi krok to czas rejestracji w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna. Często zdarza się, że, aby móc złożyć wniosek o dofinansowanie z PUP, wnioskodawca musi być bezwzględnie zarejestrowany w pośredniaku określony czas (np. 3 miesiące). Trzecim krokiem podczas całej procedury, który należy podjąć to nabór wniosków, w którym opisuje się wszystko bardzo szczegółowo. Ważne jest, aby wniosek złożyć w określonym terminie. Jeśli zrobimy to poza wyznaczonym czasem, to nie zostanie on rozpatrzony.

Wnioski o dotację na rozpoczęcie działalności

W kwestii naboru, należy pamiętać, że urzędy pracy przyjmują wnioski o dotację na rozpoczęcie działalności w dwóch trybach: otwartym i zamkniętym. Nabór otwarty oznacza, że wnioski można składać przez cały rok, aż do wyczerpania puli pieniędzy. W przypadku naboru zamkniętego są to nic innego, jako konkursy organizowane w określonym czasie, np. raz na kwartał. W takiej sytuacji wniosek składa się w wyznaczonym wcześniej terminie. Z reguły nabory trwają około tygodnia i w tym czasie należy bezwzględnie zmieścić się ze złożeniem wniosku.

Zanim złoży się wniosek o dofinansowanie z urzędu pracy, warto zgromadzić niezbędne załączniki. Ich spis znajduje się w regulaminie lub samym wniosku. Zazwyczaj do składanego wniosku dołącza się: oświadczenia, ksero dyplomu studiów lub świadectwa ukończenia szkoły, certyfikatów ukończonych szkoleń, certyfikat ukończenia szkolenia z przedsiębiorczości czy świadectwa pracy. W zależności od urzędy pracy mogą się między sobą różnić.

Skip to content