})(window,document,'script','dataLayer','GTM-W974NWP4');

Składając wniosek o dofinansowanie z PUP, należy pamiętać, że wymaga on podania numeru PKD odpowiadającego profilowi planowanej firmy, czyli typu zakładanej działalności. Dotacja z Urzędu Pracy – jaki numer PKD wybrać?

Wstęp

W świecie biznesu skrót PKD, oznaczający Polską Klasyfikację Działalności, pełni niezwykle ważną rolę. Jest to oficjalny system klasyfikacji działalności gospodarczych, który organizuje i koduje różne rodzaje działalności ekonomicznej prowadzonej przez przedsiębiorstwa i inne jednostki gospodarcze. Dzięki temu umożliwia on precyzyjne określenie natury biznesu, co ma kluczowe znaczenie dla wielu aspektów działalności firmy, od podatków po statystyki i regulacje rynkowe. W tym artykule przyjrzymy się, czym dokładnie jest PKD, jak jest zbudowana i dlaczego jest tak ważna dla każdej firmy.

Czym jest PKD?

Polska Klasyfikacja Działalności (PKD) jest narzędziem stosowanym do kategoryzacji działalności gospodarczych w Polsce. Została wprowadzona w celu ujednolicenia sposobu klasyfikowania przedsiębiorstw według rodzaju prowadzonej przez nie działalności, co umożliwia łatwiejsze porównywanie danych gospodarczych, zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym. PKD jest polskim odpowiednikiem międzynarodowej klasyfikacji NACE, która jest stosowana w całej Unii Europejskiej.

Budowa PKD

PKD dzieli działalność gospodarczą na sekcje, które są dalej dzielone na działy, grupy, klasy i podklasy, tworząc hierarchiczną strukturę kodów. Na najwyższym poziomie mamy sekcje oznaczone pojedynczymi literami alfabetu (od A do U), które odpowiadają najbardziej ogólnym kategoriom działalności, takim jak rolnictwo, budownictwo czy działalność finansowa.

Dalsze podziały precyzują naturę działalności, aż do najbardziej szczegółowych podklas, które pozwalają na dokładne określenie specyfiki danego przedsiębiorstwa. Każda działalność gospodarcza może być przypisana do jednej lub więcej podklas PKD, w zależności od zróżnicowania jej operacji. Przeczytaj dalej w „Dotacja z Urzędu Pracy – jaki numer PKD wybrać?” jakie znaczenie ma PKD.

Znaczenie PKD dla firm

  1. Rejestracja i raportowanie: Podczas zakładania firmy, przedsiębiorca jest zobowiązany do wyboru kodów PKD, które najlepiej odzwierciedlają rodzaj planowanej działalności. Wybrane kody PKD wpływają na obowiązki podatkowe, raportowanie statystyczne i możliwości uzyskania dofinansowania czy ulg.
  2. Podatki i ubezpieczenia: Niektóre kody PKD mogą podlegać różnym stawkom podatkowym lub kwalifikować firmę do określonych ulg podatkowych. Ponadto, określają one rodzaj wymaganych ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych dla właścicieli i pracowników.
  3. Dofinansowanie i wsparcie: Wybór odpowiednich kodów PKD może wpłynąć na kwalifikację do programów wsparcia finansowego, w tym dofinansowania z UE, subwencji czy kredytów preferencyjnych, szczególnie tych skierowanych na określone branże.
  4. Regulacje branżowe: Niektóre sektory gospodarki podlegają specyficznym regulacjom, które mogą zależeć od klasyfikacji PKD. Poprawny wybór kodów jest więc niezbędny do zapewnienia zgodności działalności firmy z obowiązującymi przepisami, licencjami, czy normami bezpieczeństwa.
  5. Analiza rynku i konkurencji: Dzięki jednolitej klasyfikacji PKD możliwe jest dokładne porównywanie danych statystycznych dotyczących różnych sektorów gospodarki. Firmy mogą wykorzystać te informacje do analizy rynku, zrozumienia trendów w swojej branży, identyfikacji głównych graczy oraz szacowania potencjalnego rynku dla swoich produktów czy usług.
  6. Międzynarodowa działalność: PKD, będąc zharmonizowana z klasyfikacją NACE, ułatwia przedsiębiorstwom działanie na rynkach międzynarodowych, umożliwiając łatwiejszą identyfikację i porównywanie z firmami działającymi w podobnych sektorach za granicą.

Dotacja z Urzędu Pracy – jaki numer PKD wybrać?

W sytuacji, kiedy wniosek zawiera miejsce tylko na jeden taki numer, należy wpisać kod dotyczący działalności przeważającej. Jeśli jest możliwość wpisania kilku numerów, wpisujemy wszystkie, które odpowiadają profilowi naszej działalności.

Przykładowo, jeśli wnioskodawca chce uruchomić sklep internetowy, w którym będzie prowadził sprzedaż obuwia i herbaty i detaliczna sprzedaż obuwia będzie miała numer PKD, 47.72.Z, a sprzedaż herbaty PKD 47.81.Z, to z uwagi na to, iż będzie to sklep internetowy, wystarczy tylko PKD właściwy dla sklepu internetowego, a więc: 47.91.Z – oznaczający sprzedaż detaliczną prowadzoną przez domy sprzedaży wysyłkowej lub za pomocą Internetu. 

Trzeba mieć również na uwadze, że w obrębie składanego wniosku o dofinansowanie na otwarcie działalności, należy odnieść się do każdego ze wskazanych tam numerów PKD. Jeśli wskazany przez nas we wniosku kod wskazuje jednocześnie na usługi fotograficzne i usługi z zakresu projektowania graficznego, to opis oferty ma uwzględniać obie te usługi. Taka sama sytuacja tyczy się opisu konkurencji i innych elementów wniosku oraz biznes planu. W takim wypadku nie trzeba podawać wielu numerów PKD na zapas, a wraz z rozwojem firmy można zgłaszać kolejne numery PKD, jednak w czasie 12 miesięcy przez które obowiązuje umowa z PUP, zmiana/dodanie nr PKD wymaga uprzedniej zgody Urzędu Pracy.

Znajdź numer PKD

numery pkd wniosek. Dotacja z Urzędu Pracy – jaki numer PKD wybrać?

Podsumowanie

W artykule „Dotacja z Urzędu Pracy – jaki numer PKD wybrać?” wyjaśniamy, że Polska Klasyfikacja Działalności jest więcej niż tylko biurokratycznym wymogiem. To narzędzie, które pomaga zrozumieć, definiować i porównywać działalność gospodarczą na różnych poziomach. Właściwy wybór kodów PKD wpływa na wiele aspektów funkcjonowania firmy, od obowiązków podatkowych po dostęp do wsparcia finansowego i rynków międzynarodowych. Dlatego kluczowe jest, aby podejść do tego zadania z należytą uwagą i precyzją, mając na uwadze nie tylko obecną sytuację, ale również plany rozwoju firmy. Zrozumienie i prawidłowe wykorzystanie PKD to fundament, na którym buduje się stabilną i prosperującą działalność gospodarczą.


Skip to content