Składając wniosek o dofinansowanie z PUP, należy pamiętać, że wymaga on podania numeru PKD odpowiadającego profilowi planowanej firmy, czyli typu zakładanej działalności.

W sytuacji, kiedy wniosek zawiera miejsce tylko na jeden taki numer, należy wpisać kod dotyczący działalności przeważającej. Jeśli jest możliwość wpisania kilku numerów, wpisujemy wszystkie, które odpowiadają profilowi naszej działalności.

Przykładowo, jeśli wnioskodawca chce uruchomić sklep internetowy, w którym będzie prowadził sprzedaż obuwia i herbaty i detaliczna sprzedaż obuwia będzie miała numer PKD, 47.72.Z, a sprzedaż herbaty PKD 47.81.Z, to z uwagi na to, iż będzie to sklep internetowy, wystarczy tylko PKD właściwy dla sklepu internetowego, a więc: 47.91.Z – oznaczający sprzedaż detaliczną prowadzoną przez domy sprzedaży wysyłkowej lub za pomocą Internetu. 

Trzeba mieć również na uwadze, że w obrębie składanego wniosku o dofinansowanie na otwarcie działalności, należy odnieść się do każdego ze wskazanych tam numerów PKD. Jeśli wskazany przez nas we wniosku kod wskazuje jednocześnie na usługi fotograficzne i usługi z zakresu projektowania graficznego, to opis oferty ma uwzględniać obie te usługi. Taka sama sytuacja tyczy się opisu konkurencji i innych elementów wniosku oraz biznes planu. W takim wypadku nie trzeba podawać wielu numerów PKD na zapas, a wraz z rozwojem firmy można zgłaszać kolejne numery PKD, jednak w czasie 12 miesięcy przez które obowiązuje umowa z PUP, zmiana/dodanie nr PKD wymaga uprzedniej zgody Urzędu Pracy.

Znajdź numer PKD

https://www.biznes.gov.pl/pl/tabela-pkdSkip to content