})(window,document,'script','dataLayer','GTM-W974NWP4');

Analiza SWOT służy do porządkowania i analizy informacji strategicznej przedsiębiorstwa. Jest elementem obowiązkowym praktycznie każdego wniosku o dotację na otwarcie działalności gospodarczej. W artykule „Jak napisać wniosek o dofinansowanie? Analiza SWOT” podpowiemy, jak się z tym uporać.

Wstęp

Często Urzędy Pracy nazywają analizę SWOT także jako „analiza mocnych i słabych stron przedsięwzięcia”. Jeżeli we wniosku nie ma jasnego wymogu sporządzenia analizy SWOT warto wykonać ją w innym punkcie wniosku, np. przy analizie rynku.

Jak napisać wniosek o dofinansowanie? Analiza SWOT – jak ją napisać?

Analiza SWOT wykaże, co może nam pomóc w realizacji celów (Szanse (ang. Opportunities)) oraz jakie przeszkody będziemy musieli pokonać (Zagrożenia (ang. Threats)), a wszystko to za pomocą mocnych stron (ang. Strengths) oraz słabych stron (ang. Weaknesses) Twojego biznesu.

Opisując mocne i słabe strony skupiamy się na obecnych czynnikach wewnętrznych na które mamy bezpośredni wpływ. Opisując szanse i zagrożenia skupiamy się na czynnikach zewnętrznych na które nie mamy bezpośredniego wpływu, a które mogą wystąpić w przyszłości.

Analiza SWOT – przykład

Mocne i słabe strony

 • Doświadczenie (wykonywana wcześniej praca mająca związek z branżą przeszłej działalności)
 • Wiedza (wykształcenie oraz wszelkie kierunkowe kursy)
 • Oferta (czynniki wyróżniające naszą ofertę od konkurencji, czas realizacji, gwarancje, polityka cenowa)
 • Zasoby ludzkie (zatrudnieni pracownicy, współpraca ze specjalistami, zdolności realizacyjne)
 • Aspekty innowacyjne (nowoczesne rozwiązania informatyczne lub usługowe, nowoczesne urządzenia)
 • Zabezpieczenie finansowe (dodatkowe środki finansowe)
 • Siedziba (parking, dojazd, bezpieczeństwo, powierzchnia magazynowa)
 • Aspekty organizacyjne (umowy z dostawcami, umowy z klientami, wewnętrzne procesy, wykorzystane rozwiązania księgowo-podatkowe, możliwość zastępstwa dla kluczowych pracowników)

Szanse i zagrożenia

 • Lokalizacja (konkurencja w pobliżu, inne firmy w otoczeniu, które mogą mieć znaczenie dla naszej firmy)
 • Rynek i gospodarka (poziom bezrobocia, demografia, rozwój branży, prognozy rynkowe)
 • Klienci (kim są, jakie mają nawyki)
 • Konkurencja (liczba, doświadczenie, zasoby, wielkość)
 • Zmiany społeczno-gospodarcze (stabilność gospodarcza, programy socjalne)
 • Zmiany polityczno-prawne (zmiany przepisów, stabilizacja zawodowa, zmiany podatkowe)
 • Sezonowość (czy występuje spadek lub wzrost popytu w określonych porach roku)
 • Zależność od innych firm (możliwość współpracy, dywersyfikacja źródeł zaopatrzenia,
 • Płynność finansowa (zabezpieczenia w przypadku spadającej liczby zleceń czy opóźnieniach z zapłatą)

Pamiętaj, że analizę musisz dostosować do swojej sytuacji i specyfiki swojej firmy.

Oczywiście nie wszystkie wskazane wyżej punkty muszą mieć zastosowanie w danym przypadku. Każda firma jest inna, więc analiza SWOT musi być dostosowana do jej specyfiki. Warto podsumować analizę SWOT jako rozwinięcie wskazanych punktów w tabeli. Pamiętaj, żeby spróbować jak najbardziej obiektywnie spojrzeć na swój przyszły biznes. Każda firma bowiem zawiera moce i słabe strony, a także swoje szanse i zagrożenia.

skuteczna analiza SWOT. Jak napisać wniosek o dofinansowanie? Analiza SWOT