+48509841467 em@asystentka.pro

Co robimy?

Pisanie wniosków o dofinansowanie na otwarcie działalności gospodarczej PUP

Kiedy sami przeszliśmy drogę do otrzymania dotacji na otwarcie działalności postanowiliśmy, że wiedzę i praktykę przekujemy w pomoc innym. Od tamtej pory pomagamy w pozyskiwaniu dotacji na otwarcie działalności z Powiatowych Urzędów Pracy (PUP) na terenie całego kraju. Napisanie wniosku o dofinansowanie na otwarcie działalności z PUP to dla Ciebie czarna magia? Nie martw się! Przygotowujemy kompletną dokumentację, która umożliwi Wam pozyskanie wsparcia na rozpoczęcie działalności.

EFEKTYWNOŚĆ? To tej pory 100% !

Co robimy?

Pisanie wniosków o dofinansowanie na otwarcie działalności gospodarczej PUP

Kiedy sami przeszliśmy drogę do otrzymania dotacji na otwarcie działalności postanowiliśmy, że wiedzę i praktykę przekujemy w pomoc innym. Od tamtej pory pomagamy w pozyskiwaniu dotacji na otwarcie działalności z Powiatowych Urzędów Pracy (PUP) na terenie całego kraju. Napisanie wniosku o dofinansowanie na otwarcie działalności z PUP to dla Ciebie czarna magia? Nie martw się! Przygotowujemy kompletną dokumentację, która umożliwi Wam pozyskanie wsparcia na rozpoczęcie działalności.

Pisanie wniosków o dofinansowanie na otwarcie działalności – kroki

Rozmowa

Poinformuj do jakiego Urzędu Pracy przynależysz, a my powiemy Ci jakie kryteria musisz spełniać, aby móc napisać wniosek o dofinansowanie na otwarcie działalności. Jeżeli spełniasz warunki formalne przejdziemy do dalszego kroku.

Wysyłka dokumentacji i terminów

Po akceptacji warunków współpracy wysyłamy prośbę o dane konieczne do uzupełnienia potrzebne do napisania wniosku o dofinansowanie na otwarcie działalności wraz z terminami.

 

Przesłanie uzupełnionego wniosku o dofinansowanie

W uzgodnionym przez nas terminie przesyłam kompletny wniosek o dofinansowanie na otwarcie działalności łącznie z informacją o tym, jakie załączniki musisz dołączyć do wniosku.

 

 

Wniosek gotowy do oddania

Po otrzymaniu pełnej dokumentacji oddajesz wniosek o dofinansowanie na otwarcie działalności w odpowiednim Urzędzie Pracy. Teraz pozostaje czekać na informację o wynikach naboru!

 

Opinie

Wnioski „Czyste powietrze”

Program "Czyste Powietrze"

Oferujemy weryfikację możliwości do przystąpienia do programu, napisanie wniosków do programu „Czyste powietrze” i pomoc w jego złożeniu wniosku, a przede wszystkim pomoc w rozliczeniu wniosku po realizacji inwestycji.

Z dofinansowania może skorzystać każda osoba fizyczna, która jest właścicielem (lub współwłaścicielem) istniejącego (oddanego do użytku) domu jednorodzinnego. W każdym przypadku konieczne jest uzyskanie zgody wszystkich współwłaścicieli budynku.

Program Czyste Powietrze zapewnia częściowy zwrot poniesionych kosztów inwestycji. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 37 000 zł. W zależności od rodzaju inwestycji od 30% do 75% bezzwrotnej dotacji. Program pozwala na realizację inwestycji w czasie nawet 30 miesięcy od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie. Koszty związane z inwestycją mogą być poniesione nawet do 6 miesięcy przed złożeniem wniosku.

Program "Moje Ciepło"

Oferujemy weryfikację możliwości do przystąpienia do programu, napisanie wniosków do programu „Moje Ciepło” i pomoc w jego złożeniu wniosku, a przede wszystkim pomoc w rozliczeniu wniosku po realizacji inwestycji.

Beneficjantami będą mogły być osoby fizyczne – właściciele bądź współwłaściciele jednorodzinnych domów, ale – tutaj ważne zastrzeżenie – jedynie nowych. Przez nowy budynek mieszkalny w programie „Moje Ciepło” rozumie się taki, w przypadku którego (w dniu ubiegania się o dofinansowanie z NFOŚiGW) nie złożono zawiadomienia o zakończeniu budowy albo nie złożono wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie domu.

Od 7 do nawet 21 tys. zł dotacji będzie można dostać na zakup i montaż pompy ciepła w domu jednorodzinnym w ramach nowego programu „Moje Ciepło”, który Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomi na przełomie I i II kwartału 2022 r. Ze wsparcia finansowego skorzystają właściciele tylko nowych budynków mieszkalnych o podwyższonym standardzie energetycznym. Obowiązywać ma zasada: najpierw inwestycja – potem wypłata.

Program "Mój Prąd"

Oferujemy weryfikację możliwości do przystąpienia do programu, napisanie wniosków do programu „Mój Prąd” i pomoc w jego złożeniu wniosku, a przede wszystkim pomoc w rozliczeniu wniosku po realizacji inwestycji.

Z dofinansowania na instalację fotowoltaiczną z programu Mój Prąd skorzystać może każda osoba fizyczna, która jest właścicielem lub współwłaścicielem domu jednorodzinnego (gospodarstwa domowego).

Program Mój Prąd zapewnia 50% zwrot (nie więcej niż 5000 zł) kosztów związanych z instalacją fotowoltaiczną w gospodarstwie domowym. Dotacja działa na zasadach refundacji, co oznacza iż właściciel (lub współwłaściciele) płacą za instalację z własnych środków a po złożeniu wniosku otrzymują częściowy zwrot. Maksymalna moc dla instalacji fotowoltaicznej objętej programem Mój Prąd to 10 kW. Program przewiduje dotacje dla około 200 000 domów jednorodzinnych – o przyznaniu dotacji decyduje kolejność zgłoszeń.

Głównym celem programu jest zwiększenie produkcji energii z mikroźródeł fotowoltaicznych, a jego budżet to 1 mld złotych. Dofinansowanie obejmuje do 50% kosztów instalacji i wynosi nie więcej niż 5000 zł. Wsparciem mogą zostać objęte instalacje o 2-10 kW mocy zainstalowanej.

Program "Moja Woda"

Oferujemy weryfikację możliwości do przystąpienia do programu, napisanie wniosków do programu „Moja Woda” i pomoc w jego złożeniu wniosku, a przede wszystkim pomoc w rozliczeniu wniosku po realizacji inwestycji.

Każdy właściciel domu jednorodzinnego będzie mógł otrzymać dotację do 5 tys. zł, ale nie więcej niż 80% kosztów kwalifikowanych, które zostaną poniesione po 1 czerwca 2020 r. (szczegółowe zasady zawarte są w programie „Moja Woda” oraz regulaminach naboru, które są dostępne na stronach internetowych wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej).

Do dofinansowania kwalifikuje się zakup, montaż, budowa i uruchomienie instalacji pozwalających na zbieranie, retencjonowanie i wykorzystywanie wód opadowych oraz roztopowych na terenie nieruchomości objętej przedsięwzięciem. Dzięki temu wody te nie będą odprowadzane na przykład do kanalizacji bytowo-gospodarczej, kanalizacji deszczowej, rowów odwadniających odprowadzających poza teren nieruchomości, na tereny sąsiadujące, ulice, place itp.

Dofinansowania dla obywateli Ukrainy

Dofinansowanie na otwarcie działalności dla obywateli Ukrainy

Wojewódzkie Urząd Pracy rozpoczynają organizację szkoleń dotyczących dofinansowania na otwarcie działalności gospodarczych w Polsce.

Każdego obywatela Ukrainy chcącego budować swoją przyszłość w Polsce zapraszamy do sprawdzania Powiatowych Urzędów Pracy przynależnych dla swojego miejsca zamieszkania.

Do złożenia wniosku na dofinansowanie na otwarcie działalności gospodarczych w Polsce oraz otwarcie działalności w Polsce potrzebny Ci…. numer PESEL! To wszystko 🙂

Jeżeli jesteś zainteresowany napisaniem wniosku na dotację na otwarcie działalności gospodarczej napisz do mnie!

Dlaczego warto wybrać nas?

i

Zgodność z wymaganiami formalnymi

Przed rozpoczęciem pisania wniosku skrupulatnie zapoznajemy się z obowiązującą dokumentacją konkursową, a przede wszystkim z regulaminem dotacji. 

Dostępność i transperentność

Pozostajemy z Tobą w ciągłym kontakcie. Dzięki temu wiesz na jakim etapie jesteśmy. Informujemy jasno, jakie dokumenty musisz przygotować, żeby spełnić wymogi! 

v

Doradzamy

Nie piszemy ślepo i każdego wniosku. Doradzamy, w jaki sposób podejść do wniosku, aby dofinansowanie otrzymać. 

Wsparcie

Zapewniamy wsparcie nie tylko przy napisaniu wniosku o dotację, ale także podczas procesu przechodzenia przez wymogi związane aż do podpisania umowy.

Doświadczenie

Doświadczenie i praktyka pozwalają nam zagwarantować wysoką skuteczność. Indywidualnie podchodzimy do każdego przedsięwzięcia.

Czas realizacji

Masz mało czasu na napisanie wniosku? Obawiasz się, że nie zdążysz? Nie musisz! Wniosek o dofinansowanie na otwarcie działalności piszemy maksymalnie 3-4 dni.

Pomagamy w doborze sprzętu i realizacji!

Twój biznesowy doradca

Nie wiesz w jaki sprzęt komputerowy zainwestować? Zastanawiasz z jakimi dostawcami rozpocząć współpracę? Poszukujesz zaufanej firmy, która zbuduje Twoją firmową stronę internetową lub sklep online? Nie wiesz, jak zabrać się za księgowość i szukasz wsparcia?

Nie musisz się martwić!

Od wielu lat współpracujemy z zaufanymi dostawcami sprzętu komputerowego (atrakcyjne ceny hurtowe), opiekunami informatycznymi, współpracujemy także z firmami tworzącymi strony i sklepy internetowe, a nawet z prawnikami i księgowymi. 

Z nami i naszymi doradcami obsługa własnej firmy przestanie być czarną magią!

 

Pomagamy w doborze sprzętu i realizacji!

Twój biznesowy doradca

Nie wiesz w jaki sprzęt komputerowy zainwestować? Zastanawiasz z jakimi dostawcami rozpocząć współpracę? Poszukujesz zaufanej firmy, która zbuduje Twoją firmową stronę internetową lub sklep online? Nie wiesz, jak zabrać się za księgowość i szukasz wsparcia?

Nie musisz się martwić!

Od wielu lat współpracujemy z zaufanymi dostawcami sprzętu komputerowego (atrakcyjne ceny hurtowe), opiekunami informatycznymi, współpracujemy także z firmami tworzącymi strony i sklepy internetowe, a nawet z prawnikami i księgowymi. 

Z nami i naszymi doradcami obsługa własnej firmy przestanie być czarną magią!

 

Zapewnij sobie sukces!

Skontaktuj się z nami, dowiedz się więcej i rozpocznij nową ścieżkę kariery, dzięki otrzymanemu dofinansowaniu na otwarcie działalności gospodarczej!