Dofinansowanie PUP to możliwość wsparcia dla osób, które chcą założyć działalność gospodarczą. Złożenie deklaracji do Urzędu Pracy odbywa się na zasadzie kilku istotnych kroków. Procedura ubiegania się o dotację na otwarcie własnej działalności z PUP zaczyna się od rejestracji w Urzędzie Pracy. Następnie niezbędne jest wypełnienie wniosku o dotację – z przygotowanym wcześniej biznesplanem. W ciągu 30 dni rozpatrywany jest wniosek o dofinansowanie PUP. Jeśli wniosek o dotację zostanie pozytywnie rozpatrzony ustala się dzień, w którym podpisuje się z Urzędem Pracy umowę dotacji. Po spełnieniu tego kroku następuje wypłata ustalonej kwoty dofinansowania PUP.

W tym czasie możemy już rejestrować działalność gospodarczą. Należy pamiętać o potwierdzeniu w Urzędzie Pracy jej rejestracji. Na wykorzystanie dofinansowania PUP jest 30 dni roboczych. Podczas rejestracji działalności gospodarczej, powinno się mieć na uwadze, że, aby uniknąć podwójnej deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA, powinno się rejestrować działalność nie pod koniec miesiąca a od nowego. Co więcej rejestracja do 2 dnia miesiąca wydłuży ulgę na start o miesiąc.

Wymagania niezbędne do otrzymania dofinansowania PUP

Głównym wymaganiem, jaki należy spełnić składając wniosek o dofinansowanie PUP jest status osoby bezrobotnej zarejestrowanej w Urzędzie Pracy. Co istotne, taką deklarację można złożyć zaraz po rejestracji. Zdarza się, że w niektórych przypadkach możliwe jest złożenie wniosku o dofinansowanie PUP dopiero po 30 dniach. Dofinansowanie z PUP dla samozatrudnionych jest jednorazową pomocą. Według ustawy maksymalna kwota dotacji jaką można otrzymać to 600% krotności średniego wynagrodzenia.

Wniosku o dofinansowanie z PUP nie mogą składać m.in.:

  • studenci studiów dziennych,
  • osoby, które już prowadziły działalność gospodarczą w ostatnich 12 miesiącach,
  • bezrobotni, którzy odmówili przyjęcia propozycji stażu lub przygotowania zawodowego,
  • osoby, które w okresie 5 ostatni lat otrzymały już dofinansowanie ze środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej,
  • osoby, które w ostatnich 2 latach były skazane za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu.
Skip to content