})(window,document,'script','dataLayer','GTM-W974NWP4');

Wstęp

Dotacje dla mieszkańców obszarów wiejskich to wsparcie dla osób pragnących założyć własną firmę. W 2024 roku dostępne są różne formy dofinansowania w tym Lokalne Grupy Działania (LGD). Dofinansowanie na firmę na Obszarach Wiejskich w 2024 przeczytaj o warunkach dotacji.

Nasza firma zajmuje się profesjonalnym przygotowaniem i napisaniem wniosku wymaganego do ubiegania się o dotację.

Rodzaje Dofinansowań

Lokalne Grupy Działania (LGD)

Lokalne Grupy Działania oferują dofinansowania na poziomie do 150 tysięcy złotych. Środki te mogą być wykorzystane na zakup środków trwałych, oprogramowania oraz prace remontowo-budowlane.

Wsparcie skierowane jest do mieszkańców obszarów wiejskich, chcących rozwijać lokalną gospodarkę.

Dofinansowanie z Urzędów Pracy

Urzędy Pracy oferują różnorodne formy wsparcia, które mogą sięgać do 40 tysięcy złotych. Programy są dostępne dla osób w różnych grupach wiekowych, a procedura składania wniosków jest uproszczona, aby ułatwić dostęp do środków.

Dofinansowanie na firmę na Obszarach Wiejskich w 2024.
Lokalne Grupy Działania – dotacje dla obszarów wiejskich.

Dofinansowanie PFRON dla Osób Niepełnosprawnych

Osoby niepełnosprawne mogą liczyć na wyższe kwoty dofinansowania niż te oferowane przez Urzędy Pracy. PFRON wspiera przedsiębiorczość poprzez dotacje umożliwiające zakup specjalistycznego sprzętu i dostosowanie miejsca pracy.

Dotacje Unijne

Dotacje unijne są kompleksowe i obejmują jednorazowe dofinansowanie, doradztwo oraz tzw. pomostówkę. Wymagania są ściśle określone, ale wsparcie może sięgać nawet 100 tysięcy złotych, co stanowi znaczącą pomoc dla nowych przedsiębiorców.

Preferencyjne pożyczki

Program „Wsparcie w starcie” oferuje preferencyjne pożyczki z niskim oprocentowaniem oraz możliwością karencji w spłacie rat. Jest to atrakcyjna opcja dla tych, którzy potrzebują kapitału początkowego.

Proces aplikacji i oceny

Procedura składania wniosków do LGD obejmuje dwuetapową weryfikację: najpierw na poziomie LGD, a następnie przez Urząd Marszałkowski. Ważne jest, aby przestrzegać terminów oraz dostarczyć kompletną dokumentację.

Pisanie wniosków do Urzędu Pracy | Dofinansowanie | PUP

Wymagania

Wymagania wobec wnioskodawcy ubiegającego się o dofinansowanie na założenie firmy na obszarach wiejskich w 2024 roku obejmują:

  1. Miejsce Zamieszkania: Wnioskodawca musi być mieszkańcem obszarów wiejskich.
  2. Biznesplan: Przedstawienie szczegółowego biznesplanu, który będzie oceniany pod kątem wykonalności i potencjału rozwojowego.
  3. Dokumentacja: Kompletny zestaw wymaganych dokumentów, takich jak dowód osobisty, zaświadczenia o niekaralności, oraz inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje i zdolności zawodowe.
  4. Brak Działalności Gospodarczej: Wnioskodawca nie może prowadzić innej działalności gospodarczej w momencie składania wniosku.

Wypłata Dofinansowania

Dofinansowanie wypłacane jest w transzach, co wymaga realizacji określonych etapów biznesplanu. Warunki wypłaty są ściśle określone, a ich spełnienie jest kluczowe dla sukcesu przedsięwzięcia.

Porady dla Wnioskodawców

Przygotowanie solidnego biznesplanu jest kluczowe dla otrzymania dofinansowania. Warto skorzystać z profesjonalnej pomocy przy wypełnianiu wniosków, aby zwiększyć swoje szanse na sukces.

Zakończenie – Dofinansowanie na firmę na Obszarach Wiejskich w 2024

Możliwości wsparcia dla mieszkańców obszarów wiejskich są różnorodne i mogą znacząco ułatwić start własnej działalności gospodarczej. Skorzystanie z dostępnych form dofinansowania może być kluczowym krokiem w realizacji przedsiębiorczych marzeń.

Dofinansowanie na firmę na Obszarach Wiejskich w 2024
Dofinansowanie na firmę na Obszarach Wiejskich w 2024

Sekcja pytań i odpowiedzi

1. Jakie są główne źródła dofinansowania dla firm na obszarach wiejskich w 2024 roku?

Główne źródła dofinansowania dla firm na obszarach wiejskich w 2024 roku obejmują dotacje z Lokalnych Grup Działania (LGD), Programu Leader oraz fundusze unijne z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW). Można również skorzystać z dofinansowania z Programu Wiedza Edukacja Rozwój oraz Regionalnych Programów Operacyjnych w poszczególnych województwach​ (Poradnik Przedsiębiorcy)​​ (Moja firma – Portal Przedsiębiorcy)​​ (Home –)​.

2. Kto może ubiegać się o dofinansowanie z LGD?

O dofinansowanie z LGD mogą ubiegać się osoby fizyczne oraz prawne planujące założenie firmy na obszarach wiejskich. Wymagane jest zameldowanie na obszarze wiejskim oraz prowadzenie działalności gospodarczej w tej lokalizacji. Istotne jest również, aby nie prowadzić działalności gospodarczej przez okres dwóch lat przed złożeniem wniosku​ (Biz Planner Dotacje Unijne)​​ (Home –)​.

3. Jakie są kwoty dofinansowania dostępne w ramach Programu Leader?

W ramach Programu Leader można uzyskać dofinansowanie w wysokości do 300 000 złotych. Program ten jest skierowany do przedsiębiorców planujących działalność na terenach wiejskich lub w miejscowościach do 5 tysięcy mieszkańców​ (Poradnik Przedsiębiorcy)​.

4. Na co można przeznaczyć środki z dofinansowania LGD?

Środki z dofinansowania LGD można przeznaczyć na zakup nowego wyposażenia, maszyn, urządzeń, środków transportu, oprogramowania, licencji, patentów oraz na prace remontowo-budowlane. Nie można ich jednak wykorzystać na koszty marketingu, księgowości czy ZUS