})(window,document,'script','dataLayer','GTM-W974NWP4');

Wśród wielu możliwości finansowania założenia działalności gospodarczej znajdziesz także instrumenty zwrotne. Należy do nich Rządowy Program Wsparcie w Starcie 2024. Od tego roku została wprowadzona bardzo istotna zmiana, która tę pożyczkę przekształca quasi dotację bezzwrotną.

pożyczka wsparcie na starcie 2024
Strona Polskiego Banku Rozwoju

Wstęp

W obliczu coraz to nowych wyzwań rynkowych, zarówno początkujący przedsiębiorcy, jak i osoby planujące rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej, stają przed dylematem znalezienia odpowiednich źródeł finansowania.

W tym kontekście szczególnie istotne staje się zrozumienie i wykorzystanie dostępnych instrumentów finansowych, które mogą wesprzeć rozwój nowych przedsięwzięć. Wśród nich znajdują się instrumenty zwrotne, takie jak pożyczki, które coraz częściej oferują warunki zbliżone do dotacji.

Jednym z takich rozwiązań, które zyskało na znaczeniu w 2024 roku, jest Rządowy Program Wsparcie w Starcie, który przeszedł istotne zmiany, czyniąc z pożyczki instrument bardziej przystępny i atrakcyjny dla przedsiębiorców. Niniejszy artykuł ma na celu przybliżyć te zmiany oraz omówić ich potencjalny wpływ na kształtowanie się nowej przestrzeni biznesowej w Polsce.

Kto może uzyskać pożyczkę 150 000 na założenie działalności?

Preferencyjna pożyczka Wsparcie w Starcie jest kierowana do szerokiego grona odbiorców.

Program ten jest dostępny dla osób bezrobotnych, niepracujących poszukujących pracy, studentów ostatniego roku studiów bez zatrudnienia, opiekunów osób z niepełnosprawnością, a także dla osób, które w ostatnich trzech miesiącach przed złożeniem wniosku uzyskiwały niskie wynagrodzenie. Do programu dopuszczone zostały osoby pracujące, które spełniają określone warunki dochodowe. Osoba zatrudniona nie może zarabiać średniomiesięcznie z okresu ostatnich 3 miesięcy przed miesiącem złożenia wniosku o pożyczkę przeciętnego wynagrodzenia w Polsce j. 7768,33 zł brutto.

Największe zalety pożyczki 150 000 na założenie działalności

Pożyczka do 150 000 zł na założenie działalności w 2024 roku jest jedną z najbardziej dostępnych i szybkich opcji. Zwykle decyzje dotyczące przyznania preferencyjnych pożyczek z programu Wsparcie w Starcie są podejmowane w przeciągu 14 do 30 dni od momentu złożenia wniosku.

Ogromną zaletą tego narzędzia jest możliwość stosowania różnych form zabezpieczenia pożyczki. W odróżnieniu od dotacji z Urzędu Pracy, które oferują bardziej jednolite warunki, w ramach programu Wsparcie w Starcie dostępne są różne metody zabezpieczenia, takie jak: poręczenie od osób prywatnych, hipoteka na nieruchomościach, zablokowanie środków na koncie bankowym oraz zastaw na majątku ruchomym.

Jaka jest rola partnerów biznesowych w prowadzeniu biznesu. Pożyczka 150 000 na założenie działalności.

Program Wsparcie w Starcie 2024 jest dostępny na terenie całego kraju dzięki krajowym operatorom, których listę można znaleźć na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK).

Dlaczego pożyczka 150 000 na założenie działalności nazywana jest pożyczką z umorzeniem?

Wsparcie w Starcie 2024 można od teraz umorzyć do części równej 6-krotnej przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce, jednak nie więcej niż 50% pożyczki. To oznacza, że po spełnieniu określonych warunków, część pożyczki może stać się bezzwrotną dotacją.

Jakie warunki trzeba spełnić, by umorzyć pożyczkę na start?

O umorzenie pożyczki 150 000 na założenie działalności można zawnioskować po spełnieniu kilku warunków:

  • Prowadzenie firmy przez minimum 12 miesięcy po jej otworzeniu z pożyczki.
  • Brak zaległości ze spłatą rat pożyczki.

Dodatkowo, o umorzenie mogą się ubiegać osoby, które przed złożeniem wniosku były bezrobotne lub były opiekunami osób niepełnosprawnych. Nie mogą one jednak przerwać szkoleń, warsztatów, stażu ani realizacji Indywidualnego Planu Działania (IDP) z własnej winy, ani odmówić przyjęcia pracy lub innej formy pomocy aktywizacyjnej. Osoby pracujące poszukujące pracy niestety nie kwalifikują się na umorzenie części pożyczki na założenie działalności.

Wnioski dotacyjne PUP. Na jaką działalność złożyć wniosek o dotację

Najlepsze warunki pożyczki 150 000 na założenie działalności

Program Wsparcie w Starcie 2024 oferuje bardzo korzystne warunki finansowe dla osób rozpoczynających własną działalność gospodarczą. Oprocentowanie pożyczki jest niższe niż 1,50% i pozostaje stałe przez cały okres trwania pożyczki. Okres spłaty pożyczki można rozłożyć na maksymalnie 7 lat, a dodatkowo istnieje możliwość uzyskania okresu karencji w spłacie pożyczki, trwającego do pierwszych 12 miesięcy.

  • Okres spłaty do 84 miesięcy
  • Karencja w spłacie rat kapitałowych – do 12 miesięcy
  • Stałe oprocentowanie 0,58% lub 1,45%

Ile można otrzymać pożyczki Wsparcie w Starcie?

Kwota pożyczki uzależniona jest od średniego wynagrodzenia w gospodarce i może osiągnąć wartość do dwudziestokrotności tej kwoty. Obecnie możliwe jest ubieganie się o preferencyjną pożyczkę na start przekraczającą 150 000 zł, co czyni program Wsparcie w Starcie jednym z najbardziej elastycznych instrumentów finansowych dla nowych przedsiębiorców.

Czy pożyczkę na samozatrudnienie można spłacić wcześniej?

Pożyczkę na samozatrudnienie można spłacić wcześniej, jednak nie wcześniej niż po upływie pierwszych 12 miesięcy. W przeciwnym wypadku będzie się zobowiązanym do zwrotu uzyskanych korzyści, czyli różnicy w oprocentowaniu między programem a warunkami rynkowymi.

Kiedy założysz firmę z programem pożyczka 150 000 na założenie działalności?

Zakładasz firmę dopiero wtedy, gdy pośrednik poinformuje Cię o takiej możliwości i wskaże termin podpisania umowy o pożyczkę Wsparcie w Starcie. Jest to istotny krok, który zapewnia, że wszystkie formalności są zgodne z wymaganiami programu.

Co można kupić z programu pożyczka 150 000 na założenie działalności?

Wsparcie w Starcie pozwala na zakupy inwestycyjne w środki trwałe, oprogramowanie oraz reklamę. Dodatkowo można pokryć część kosztów bieżących w ciągu pierwszych 6 miesięcy działalności, co jest dużym wsparciem dla nowych przedsiębiorców.

Jak pozyskać pożyczkę 150 000 na założenie działalności? Zaufaj profesjonaliście

Jeśli obawiasz się, czy uda Ci się prawidłowo uzupełnić biznesplan pod pożyczkę na założenie firmy z umorzeniem, warto skorzystać z pomocy profesjonalistów. Doradcy pomogą Ci przygotować dokumenty w sposób, który maksymalizuje Twoje szanse na uzyskanie funduszy. Pomogliśmy już wielu osobom otrzymać środki na start działalności gospodarczej.

Nie wiesz jak zdobyć Wsparcie w Starcie? Skontaktuj się z nami, a przeprowadzimy Cię przez cały proces.

Podsumowanie

Program Wsparcie w Starcie 2024 to doskonała okazja dla osób chcących rozpocząć własną działalność gospodarczą. Dzięki preferencyjnym warunkom pożyczki, możliwości umorzenia części zobowiązań oraz elastycznym formom zabezpieczeń, staje się on jednym z najbardziej atrakcyjnych instrumentów finansowych na rynku. Jeśli marzysz o własnej firmie, teraz jest najlepszy moment, aby skorzystać z tego wsparcia.

Jeśli chcesz złożyć wniosek na Rządowy Program Wsparcie w Starcie 2024, napisz do nas. Pomożemy napisać Ci skuteczny wniosek dotacyjny.

prace interwencyjne powiatowy urząd PUP. Prace Interwencyjne PUP