})(window,document,'script','dataLayer','GTM-W974NWP4');

Według rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 lipca 2017 r. (Dz.U. 2017 poz. 1380) Urząd Pracy ma 30 dni na rozpatrzenie wniosku o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej. Ile trwa procedura ubiegania się o dotacje z PUP?

powiatowy urząd i wnioski na dotację. Ile trwa procedura ubiegania się o dotacje z PUP
Ile trwa procedura ubiegania się o dotacje z PUP

Wprowadzenie – Ile trwa procedura ubiegania się o dotacje z PUP

Dotacje z Powiatowego Urzędu Pracy (PUP) stanowią istotne wsparcie dla osób planujących rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Proces aplikacyjny może wydawać się złożony, lecz jest to przemyślana procedura mająca na celu wyłonienie najbardziej obiecujących projektów. W tym artykule przybliżymy, jak długo trwa procedura ubiegania się o dotacje z PUP i jakie są jej kluczowe etapy, aby ułatwić potencjalnym beneficjentom nawigację przez ten proces.

Etapy procedury ubiegania się o dotacje z PUP

1. Przygotowanie dokumentacji

Pierwszym krokiem jest dokładne przygotowanie wymaganej dokumentacji, na czele z profesjonalnie opracowanym biznesplanem. Biznesplan powinien szczegółowo przedstawiać cel działalności, przewidywane wyniki finansowe oraz analizę rynku. Przygotowanie tej dokumentacji może zająć od kilku dni do kilku tygodni.

2. Składanie wniosku

Po przygotowaniu biznesplanu i zgromadzeniu pozostałej dokumentacji należy złożyć wniosek w lokalnym PUP. Wniosek powinien być złożony osobiście lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, w zależności od preferencji urzędu. Przyjęcie wniosku zazwyczaj jest potwierdzane w ciągu kilku dni roboczych

ubieganie się o dotacje z Urzędu Pracy. Ile trwa procedura ubiegania się o dotacje z PUP

W sytuacji naboru wniosków, które są prowadzone w trybie ciągłym, czas ten liczy się od dnia jego złożenia. Dodatkowo, kiedy dany PUP prowadzi nabór przez określony czas wskazane 30 dni liczy się od daty zamknięcia naboru. Trzeba mieć jednak na uwadze, że realny czas rozpatrzenia wniosku, zależy wyłącznie od sprawności samych urzędników oraz samej liczby wniosków.

Podane 30 dni jest w tym wypadku czasem maksymalnym na rozpatrzenie Zdarza się, że wniosek zostaje rozpatrzony szybciej, bo nawet w ciągu 2-3 tygodni, zanim środki finansowe trafią na konto wnioskodawcy trzeba jednak jeszcze trochę poczekać.

Wypłata dotacji

Wypłata środków następuje po podpisaniu umowy, zazwyczaj w ciągu miesiąca. Dokładny czas może zależeć od procedur wewnętrznych danego PUP.

Ile czasu zajmuje cała procedura?

Całkowity czas ubiegania się o dotacje z PUP, od momentu przygotowania dokumentacji po otrzymanie środków, może wahać się od 2 do 3 miesięcy. Warto jednak pamiętać, że czas ten może różnić się w zależności od konkretnego urzędu, ilości wniosków oraz kompletności i jakości złożonej dokumentacji.

Porady dla aplikujących

  • Zacznij od dokładnego opracowania biznesplanu – jest to kluczowy dokument, na podstawie którego oceniana będzie Twoja aplikacja.
  • Dokładnie sprawdź wymagania – upewnij się, że Twój wniosek spełnia wszystkie wymogi formalne i merytoryczne.
  • Bądź przygotowany na rozmowę – możliwa rozmowa kwalifikacyjna to szansa na dodatkowe zaprezentowanie Twojego pomysłu.
  • Śledź status

Umowa z urzędem pracy o dotację na działalność

W zakresie formalnego zawarcia umowy o dofinansowanie, Urząd Pracy wyznacza termin podpisania umowy zwykle w przeciągu 1-3 tygodni od momentu pozytywnego zaopiniowania wniosku osoby bezrobotnej. W takim wypadku wnioskodawca jest zobligowany do osobistego stawienia się w urzędzie w celu podpisania niezbędnych dokumentów umożliwiających otrzymanie dotacji z PUP.  Jeśli wnioskodawca wybrał formę zabezpieczenia jako poręczenie, to poręczyciele również mają obowiązek stawić się w PUP.

Kiedy otrzymam pieniądze na otwarcie działalności z PUP?

Po podpisaniu umowy pieniądze wpływają na konto wnioskodawcy w przeciągu kilku dni. Uznaje się zatem, że cała procedura ubiegania się o dotację do czasu otrzymania środków finansowych na konto trwa około 2 miesięcy.

Skip to content