Według rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 lipca 2017 r. (Dz.U. 2017 poz. 1380) Urząd Pracy ma 30 dni na rozpatrzenie wniosku o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej.

W sytuacji naboru wniosków, które są prowadzone w trybie ciągłym, czas ten liczy się od dnia jego złożenia. Dodatkowo, kiedy dany PUP prowadzi nabór przez określony czas wskazane 30 dni liczy się od daty zamknięcia naboru. Trzeba mieć jednak na uwadze, że realny czas rozpatrzenia wniosku, zależy wyłącznie od sprawności samych urzędników oraz samej liczby wniosków. Podane 30 dni jest w tym wypadku czasem maksymalnym na rozpatrzenie Zdarza się, że wniosek zostaje rozpatrzony szybciej, bo nawet w ciągu 2-3 tygodni, zanim środki finansowe trafią na konto wnioskodawcy trzeba jednak jeszcze trochę poczekać.

Umowa z urzędem pracy o dotację na działalność

W zakresie formalnego zawarcia umowy o dofinansowanie, Urząd Pracy wyznacza termin podpisania umowy zwykle w przeciągu 1-3 tygodni od momentu pozytywnego zaopiniowania wniosku osoby bezrobotnej. W takim wypadku wnioskodawca jest zobligowany do osobistego stawienia się w urzędzie w celu podpisania niezbędnych dokumentów umożliwiających otrzymanie dotacji z PUP.  Jeśli wnioskodawca wybrał formę zabezpieczenia jako poręczenie, to poręczyciele również mają obowiązek stawić się w PUP.

Kiedy otrzymam pieniądze na otwarcie działalności z PUP?

Po podpisaniu umowy pieniądze wpływają na konto wnioskodawcy w przeciągu kilku dni. Uznaje się zatem, że cała procedura ubiegania się o dotację do czasu otrzymania środków finansowych na konto trwa około 2 miesięcy.

Skip to content