+48509841467 em@asystentka.pro
Informacja dla osób zamierzających ubiegać się o jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej

Jaka jest aktualna kwota dotacji z Urzędu Pracy 2022?

Dotacja z Urzędu Pracy przyznawana jest osobom bezrobotnym, którzy są w następujących kategoriach: młodym przed 30 rokiem życia (program POWER), bezrobotni od 30 roku życia (RPO), a też bez kategorii wiekowej (Fundusz Pracy). Wysokość dofinansowania na otwarcie...
Ile trwa procedura ubiegania się o dotacje z PUP?

Ile trwa procedura ubiegania się o dotacje z PUP?

Według rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 lipca 2017 r. (Dz.U. 2017 poz. 1380) Urząd Pracy ma 30 dni na rozpatrzenie wniosku o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej. W sytuacji naboru wniosków, które są...