Zasady promocji i trwałość projektu unijnego

Zasady promocji i trwałość projektu unijnego

W momencie korzystania ze wsparcia unijnego, każdy beneficjent ma obowiązek poinformować o tym za pomocą specjalnego oznakowania dokumentów projektowych. Takie oznaczenie powinno zawierać przede wszystkim znak Funduszy Europejskich, z nazwą programu, z którego...
Kontrola projektu dofinansowania

Kontrola projektu dofinansowania

Składając projekt o dofinansowanie ze środków unijnych na otwarcie działalności, należy pamiętać, że będzie on podlegał wielu kontrolom. Główną jest oczywiście weryfikacja wniosków o płatność, czyli innymi słowy sprawdzenie wydatków zawartych w projekcie, podczas...