})(window,document,'script','dataLayer','GTM-W974NWP4');

Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu posiada jeszcze środki do przyznania osobie niepełnosprawnej zarejestrowanej Urzędzie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo działalności w formie spółdzielni socjalnej. Dofinansowanie PFRON dla niepełnosprawnych we Wrocławiu.

Dofinansowanie PFRON dla niepełnosprawnych we Wrocławiu

Wstęp – Dofinansowanie PFRON dla niepełnosprawnych we Wrocławiu

Osoby niepełnosprawne podejmujące i prowadzące działalność gospodarczą lub rolniczą mogą otrzymać z urzędu wsparcie finansowe na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej, dofinansowanie do oprocentowania kredytu bankowego oraz refundacja składek ZUS.

Kim jest osoba niepełnosprawna?

Kim jest osoba z niepełnosprawnością? Osoba z niepełnosprawnością to jednostka, której trwały lub okresowy stan zdrowia, psychiczny lub umysłowy sprawia, że ma trudności, ograniczenia lub niemożność w wykonywaniu swoich społecznych obowiązków, w szczególności w zdolności do wykonywania pracy zawodowej, jeżeli posiada odpowiednie orzeczenie.

Jak uzyskać ocenę stopnia niepełnosprawności?

Ocena stopnia niepełnosprawności jest przyznawana przez właściwe instytucje orzekające na podstawie wniosku osoby zainteresowanej. Te instytucje to powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności oraz wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, które działają jako instancje odwoławcze.

Istnieją trzy kategorie stopni niepełnosprawności:

  1. Znaczny stopień niepełnosprawności, co odpowiada pierwszej grupie inwalidzkiej.
  2. Umiarkowany stopień niepełnosprawności, co odpowiada drugiej grupie inwalidzkiej.
  3. Lekki stopień niepełnosprawności, co odpowiada trzeciej grupie inwalidzkiej.

Jakie wsparcie może otrzymać zarejestrowana osoba z niepełnosprawnością w urzędzie pracy? Osoba z niepełnosprawnością może być zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy jako:

  1. Bezrobotna – oznacza to, że osoba ta posiada orzeczenie o niepełnosprawności, ale nie spełnia kryteriów uprawniających do świadczeń takich jak renta z tytułu niezdolności do pracy, renta socjalna czy zasiłek stały.
  2. Poszukująca pracy – osoba z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, która spełnia kryteria uprawniające do świadczeń takich jak renta z tytułu niezdolności do pracy, renta socjalna czy zasiłek stały.

Osoba z orzeczoną zdolnością do pracy w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy, mająca status „bezrobotnego,” może skorzystać z pełnego zakresu usług i wsparcia dostarczanego przez urząd pracy.

Jeżeli jesteś zainteresowany napisaniem wniosku i otrzymaniem dofinansowania PFRON na działalność gospodarczą we Wrocławiu – napisz lub zadzwoń

Zobacz także: