})(window,document,'script','dataLayer','GTM-W974NWP4');

Planując ubieganie się o dofinansowanie z PUP istnieje konieczność uwzględnienia zarówno formy prawnej firmy, jak i krajowych oraz regionalnych wykluczeń dotacyjnych. Istotne jest zrozumienie ograniczeń związanych z formą prawno-organizacyjną firmy. W artykule odpowiadamy: Na jaką działalność złożyć wniosek o dotację.

Wnioski dotacyjne PUP. Na jaką działalność złożyć wniosek o dotację
Na jaką działalność złożyć wniosek o dotację z PUP?

Przed przystąpieniem do ubiegania się o środki z PUP, warto dokładnie rozważyć rodzaj planowanej działalności. Musisz ją dostosować do wymogów dotyczących formy prawnej. Pamiętaj także o konieczności przestrzegania ustalonych zasad przez cały okres trwania umowy. To pozwoli Ci uniknąć ewentualnych problemów związanych z naruszeniem postanowień umownych.

Jaka działalność może zostać otwarta z dotacji z Urzędu Pracy?

Na wstępie warto podkreślić, że w określonych przypadkach prawnych, jedyną dopuszczalną formą działalności jest prowadzenie przedsiębiorstwa jako jednoosobowa działalność gospodarcza. W praktyce oznacza to, że przepisy wykluczają możliwość zakładania jakiejkolwiek formy spółek, w tym popularnych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością czy spółek cywilnych.

Takie ograniczenia mają na celu zapewnienie prostej i jednoznacznej struktury prawnej, co jest często wymagane w przypadkach korzystania z określonych form dofinansowania.

Ponadto, obowiązujące regulacje jasno stanowią, że przez cały okres trwania umowy o dofinansowanie z Urzędem Pracy, przedsiębiorca nie może dokonać zmiany formy prawnej swojej firmy. Jest to istotne, ponieważ każda próba transformacji jednoosobowej działalności gospodarczej w inną formę prawną, jak spółka, jest surowo zabroniona.

To ograniczenie ma zapewnić, że warunki umowy są przestrzegane, a struktura prawna firmy pozostaje niezmieniona, co ułatwia kontrolę i ewaluację przez organy finansujące.

Na jaką działalność złożyć wniosek o dotację z PUP
PUP – na jaką działalność złożyć wniosek o dotację

Na jaką działalność złożyć wniosek o dotację z PUP

Wykluczenia krajowe

Po ustaleniu, że jedyną akceptowalną formą prawną jest indywidualna działalność gospodarcza, warto skoncentrować się na identyfikacji sektorów objętych wykluczeniami. Wykluczenia krajowe wynikają z przepisów regulujących takie obszary, jak:

 • produkcja i przetwórstwo produktów rolnych;
 • akwakultura i rybołówstwo;
 • transport;
 • eksport, tworzenie sieci dystrybucyjnej czy inne wydatki związane z prowadzeniem działalności eksportowej.

Wykluczenia regionalne

Jeśli chodzi o wykluczenia regionalne, każdy Powiatowy Urząd Pracy posiada własne wytyczne w tej kwestii. To wymaga szczegółowego zapoznania się z regulaminem danego urzędu. Ograniczenia te mogą (ale nie muszą!) obejmować różne branże, zależne od lokalnych warunków i preferencji. Działalności często wykluczane z dotacji to m.in.:

 • działalność sezonowa;
 • studia tatuażu;
 • agencje towarzyskie;
 • działalność paramedyczna;
 • sprzedaż środków odurzających;
 • akwizycja;
 • handel obwoźny;
 • sprzedaż za pomocą automatów;
 • fotobudki;
 • wypożyczalnie.

Dodatkowo, urzędy mogą (ale nie muszą!) nie finansują przedsięwzięć m.in.: gastronomii obwoźnej, prowadzenia lombardu, sprzedaży alkoholi i wyrobów tytoniowych, biur kredytowych, pożyczkowych, punktów kasowych bez współpracy z bankiem, SKOK, Pocztą Polską czy innymi podmiotami świadczącymi usługi pocztowe, prowadzenia salonów gier hazardowych, produkcji i handlu bronią (w tym kolekcjonerską), handlu artykułami erotycznymi, usług wróżbiarskich i ezoterycznych. O szczególnych warunkach przyznawania dotacji w 2024 roku przeczytasz na naszym blogu.

Warto podkreślić, że każdy urząd pracy posiada własny katalog wykluczonych działalności. To oznacza, że to, co jest odrzucane w jednym urzędzie, może być akceptowalne w innym. Dlatego przed przystąpieniem do sporządzania wniosku należy dokładnie sprawdzić, czy planowana działalność nie koliduje z zasadami przyznawania dofinansowania w danym urzędzie.

Działalność gospodarcza z dotacji PUP – co jeszcze musisz wiedzieć?

Istotnym kryterium może być to, czy współmałżonek prowadzi lub prowadził działalność gospodarczą o podobnym profilu. Konieczne będzie także podanie informacji czy pod wskazanym adresem prowadzona jest tożsama działalność gospodarcza. Istnieje ryzyko, że nie uzyskasz dofinansowania, jeśli planujesz rozpocząć działalność identyczną z tą, którą prowadzi lub obecnie zawiesił współmałżonek.

PUP dotacje - Na jaką działalność złożyć wniosek o dotację
Dotacje z PUP- piszemy wnioski

Dodatkowo, nie masz możliwości skorzystania z dofinansowania, jeśli podejmujesz się działalności tożsamej z przedsiębiorstwem, którego jesteś udziałowcem, członkiem, wspólnikiem, fundatorem lub komplementariuszem. Pamiętaj, że musisz być zarejestrowany/-a w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna.

Istotne jest również zgodność przyszłej działalności gospodarczej z Twoim dotychczasowym doświadczeniem i wykształceniem. Im lepiej te elementy korespondują z profilem planowanej firmy, tym większe są szanse na uzyskanie dofinansowania z urzędu pracy. Wiele urzędów wymaga co najmniej 6 miesięcy doświadczenia w sektorze, w którym zamierzasz prowadzić swoją przyszłą firmę.

Ważne będzie formalne potwierdzenie doświadczenia zawodowego poprzez umowy i świadectwa pracy, a urzędy nie biorą pod uwagę pracy wykonywanej nielegalnie. Jeśli dla określonych działań wymagane są uprawnienia zawodowe, musisz je również posiadać, aby spełnić warunki ubiegania się o dofinansowanie.

Uwaga! Jeżeli nie masz takiego doświadczenia lub wykształcenia napisz do nas. Podpowiadamy indywidualnie w jaki sposób zapełnić tę lukę.

Działalność gospodarcza z dotacji PUP – skorzystaj z pomocy ekspertów

Przestrzeganie tych wytycznych ma kluczowe znaczenie dla skutecznego ubiegania się o dofinansowanie z PUP. W przypadku potrzeby wsparcia w wypełnieniu wniosku o dotację z Urzędu Pracy, skorzystanie z pomocy specjalisty może okazać się nieocenione. Zastanawiasz się, jak skutecznie przygotować wniosek o dofinansowanie z PUP?

Skontaktuj się z nami już teraz, a pomożemy Ci w profesjonalnym i efektywnym przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych.

Przeczytaj także: