Dotacja z Urzędu Pracy przyznawana jest osobom bezrobotnym, którzy są w następujących kategoriach: młodym przed 30 rokiem życia (program POWER), bezrobotni od 30 roku życia (RPO), a też bez kategorii wiekowej (Fundusz Pracy).

Wysokość dofinansowania na otwarcie działalności

Kwota dotacji z Urzędu Pracy jest zależna w pierwszej kolejności od przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Same środki na założenie firmy mieszczą w przedziale między 4-krotnością, a 6-krotnością tej kwoty. Powiatowy Urząd Pracy wskazuje każdą kwotę dofinansowania w tym limicie. W 2022 roku kwota dofinansowania z PUP może wynieść nawet do ponad 33 tysięcy złotych. Fundusze Unii Europejskiej wspierają programy dotyczące zakładania działalności gospodarczej.

Trzeba jednak mieć na uwadze, że dofinansowanie z Urzędu Pracy na założenie działalności charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem na terenie całego kraju. Dlatego nie ma jednego, uniwersalnego druku pod wniosek i biznesplan o dofinansowanie na założenie działalności. Powiatowe Urzędy Pracy opracowują swoje własne formularze wniosków. Pomimo braku uniwersalnego wniosku, elementy składowe podawane w poszczególnych wnioskach o dofinansowanie są zbliżone konstrukcją i wymaganą treścią.

Rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie z Urzędu Pracy

Jeśli chodzi o czas rozpatrzenia złożonego wniosku, jest on rozpatrywany do 30 dni od dnia złożenia. Po otrzymaniu pozytywnej decyzji zostaje podana data podpisania umowy o dofinansowanie. Należy pamiętać, że dopiero po podpisaniu umowy można zarejestrować swoją działalność oraz zgłosić się jako płatnik ZUS.

Skip to content