})(window,document,'script','dataLayer','GTM-W974NWP4');

Masz pomysł na biznes, ale brak funduszy do jej otwarcia? Chciałbyś sfinansować kupno potrzebnych narzędzi do prowadzenia działalności gospodarczej? Sprawdź, jak sfinansować pomysł na biznes.

Jeżeli planujesz uruchomienie swojej firmy możesz sfinansować jej start z:

To, z którego instrumentu finansowania wymienionego powyżej możesz skorzystać, zależy od tego w jakiej sytuacji rynkowej się znajdujesz. Więcej na ten temat dowiesz się czytając poniższy artykuł. Pamiętaj, że nie możesz jednocześnie korzystać z dwóch różnych źródeł finansowania. Musisz wybrać jedną z dostępnych możliwości.

Dotacja z urzędu pracy – jak sfinansować pomysł na biznes

O dofinansowanie z urzędu pracy możesz wnioskować tylko jeżeli jesteś osobą bezrobotną, absolwentem KIS lub CIS bądź też opiekunem osób z niepełnosprawnościami.

Jeżeli urząd pracy do którego przynależysz dysponuje środkami i spełnisz warunki, może ci przyznać dotację na podjęcie własnej działalności gospodarczej. Dotacja nie może jednak być wyższa niż 6-krotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia jednak przed napisaniem wniosku koniecznie dopytaj się w urzędzie o jaką kwotę możesz wnioskować ponieważ często w urzędach można wnioskować o różną kwotę.

Aby wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalno-prawną oraz merytoryczną musi zawierać:

Przed złożeniem wniosku koniecznie sprawdź w regulaminie czy kwalifikujesz się do otrzymania środków. Nie możesz otrzymać dotacji jeżeli, np.:

 • otrzymałeś już bezzwrotne środki Funduszu Pracy lub inne bezzwrotne środki publiczne na podjęcie działalności gospodarczej,
 • jeżeli prowadziłeś działalność 12 miesięcy przed bezpośrednim dniem poprzedzającym złożenia wniosku,
 • jeżeli wcześniej prowadziłeś działalność, to nie możesz posiadać z tego tytułu zadłużenia w ZUS-ie i urzędzie skarbowym,
 • w ciągu 2 lat przed dniem złożenia wniosku nie byłeś karany za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu,
 • nie masz nieuregulowanych zobowiązań cywilnoprawnych,
 • z własnej winy nie przerwałeś stażu, szkolenia lub innej formy pomocy oferowanej przez urząd pracy,
 • nie odmówiłeś bez uzasadnionej przyczyny udziału w stażu, szkoleniu lub innej formie aktywizacji zawodowej.

Jeśli otrzymasz dotację na założenie firmy, to musisz ją prowadzić przez następne 12 miesięcy. Możesz jedynie zawiesić działalność lub podjąć pracę dłużej niż 6 miesięcy tylko jeżeli obowiązuje stan zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, oraz w okresie 30 dni po ich odwołaniu. W tym czasie okres zawieszenia działalności gospodarczej nie będzie się wliczał do wymaganych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej.

Na co mogę przeznaczyć dofinansowanie z urzędu pracy?

Dofinansowanie na działalność możesz przeznaczyć na zakup: środków trwałych (sprzęt, maszyny, wyposażenie), zatowarowanie i materiały, reklamę, adaptację lokalu, doradztwo prawne.

Przed napisaniem wniosku koniecznie sprawdź w regulaminie swojego urzędu pracy czy to, co chciałbyś kupić podlega pod dofinansowanie. Bardzo często z dotacji nie możesz kupić telefonu (lub można do pewnej określonej kwoty) , samochodu, kasy fiskalnej, nieruchomości, czy pokryć kosztów szkolenia. Dotacji praktycznie w każdym urzędzie nie można przeznaczyć na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania działalności gospodarczej, takich jak ZUS czy rachunki, oraz kosztów transportu/przesyłki zakupionych w ramach dofinansowania rzeczy.

Znajdź swój powiatowy urząd pracy

Dotacja unijna na otwarcie działalności gospodarczej

Dotacje z funduszy unijnych najczęściej przeznaczone dla osób, które znajdują się w trudnej sytuacji na rynku pracy lub są zagrożone wykluczeniem społecznym. W związku z tym o dotacje unijne może wnioskować znacznie większa grupa osób m.in.:

 • bezrobotni,
 • bierni zawodowo,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • opiekunowie osób z niepełnosprawnościami,
 • osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych,
 • osoby odchodzące z rolnictwa.

Wysokość unijnych dotacji z reguły nie przekracza 23 tys. zł. Zatem kwota jest trochę mniejsza od tych z urzędu pracy. Tutaj jednak największym plusem tego rodzaju dofinansowania jest wsparcie pomostowe. Są to dodatkowe pieniądze wypłacane są przez 6 lub 12 miesięcy. Wsparcie pomostowe przeważnie wynosi od 1-2 tys. zł w zależności od projektu. Wsparcie pomostowe możesz wydatkować na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Możesz je przeznaczyć na opłatę ZUS, podatków, czynszu, zakupu paliwa, rachunki za telefon.

Oferta w konkretnych projektach/miastach może się różnić. Najczęściej projekty oferują swoim beneficjentom indywidualny plan działania, doradztwo zawodowe, bezpośrednia pomoc w znalezieniu pracy, wysokiej jakości szkolenia, kursy zawodowe czy studia podyplomowe, staże i praktyki zawodowe oraz dotacje na założenie własnej działalności gospodarczej.

Informacje o projektach, które są aktualnie realizowane w danym województwie, znajdziesz w Wyszukiwarce Dotacji.

Jeśli w twoim regionie jest otwarty nabór do interesującego cię projektu, skontaktuj się z projektodawcą, czyli podmiotem który go realizuje. Możesz zadzwonić, napisać lub wybrać się do jego siedziby, żeby sprawdzić, czy możesz zostać uczestnikiem tego projektu.

Pożyczka na działalność gospodarczą „Pierwszy biznes – wsparcie w starcie”

Jeżeli z żadne z powyższych bezzwrotnych dofinansowań nie jest dla Ciebie możliwe do otrzymania możesz sfinansować pomysł na biznes z pożyczki Banku Gospodarstwa Krajowego. Kwota o którą możesz zabiegać nie może przekroczyć kwoty 20-krotności przeciętnego wynagrodzenia, czyli około 100 tys. zł. Oprocentowanie pożyczki wynosi 0,01 proc. lub 0,03 proc. w skali roku. Za udzielenie oraz obsługę pożyczki nie płacisz prowizji. Okres spłaty może wynieść do 7 lat, a karencja w spłacie – 1 rok. Uzyskane środki możesz wydatkować na wyposażenie, towar, reklamę. W ramach pożyczki możesz założyć spółkę, czego nie możesz zrobić np. z dotacji z urzędu pracy.

W ramach programu „Wsparcie w starcie” o pożyczkę mogą ubiegać się:

 • studenci ostatniego roku studiów I i II stopnia, jednolitych studiów magisterskich
 • absolwenci szkół i uczelni wyższych poszukującym pracy (ale tylko do 4 lat od ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego)
 • bezrobotni zarejestrowanym w urzędzie (przed wiekiem emerytalnym)
 • opiekun osób niepełnosprawnych
 • członek rodziny opiekującym się dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobą niepełnosprawną, niepobierający świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku opiekuńczego.

Firma na wsi, czyli Lokalne Grupy Działania

Dla osób mieszkających na wsi, ale nie będących rolnikami dofinansowania udzielane są przez Lokalne Grupy Działania. Musisz tylko sprawdzić w bazie Lokalnych Grup Działania czy do takiej przynależysz. Wniosek składasz do konkretnej Lokalnej Grupy Działania, a dotacja może wynieść do 100 tys. zł. Co ważne – tutaj, w zależności od LGD, często mogą o dofinansowanie ubiegać się osoby pracujące na Umowach o Pracę.

Jeśli jesteś rolnikiem ubezpieczonym w KRUS i planujesz własny biznes, możesz skorzystać z premii na rozpoczęcie działalności. Dofinansowanie wynosi maksymalnie 100 tys. zł, a wniosek o jego uzyskanie składasz do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Inicjatywa JEREMIE – pożyczki, kredyty i poręczenia

Zwrotna pomoc finansowa dla mikro, małych i średnich firm oraz podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą JEREMIE jest idealna dla każdego, kto nie może skorzystać ze wsparcia na preferencyjnych zasadach z żadnych z powyższych możliwości.  Inicjatywa JEREMIE jest dla ciebie, jeśli:

 • rozpoczynasz działalność (startup)
 • nie posiadasz historii kredytowej
 • nie posiadasz zabezpieczeń kredytu o wystarczającej wartości.

Oferta w ramach inicjatywy JEREMIE jest dostępna w pięciu województwach:

 • województwo zachodniopomorskie
 • województwo wielkopolskie
 • województwo łódzkie
 • województwo mazowieckie.

Jak sfinansować działalność gospodarczą – podsumowanie

Kiedy już poznałeś możliwości jak sfinansować pomysł na biznes. Do wyboru masz jedną z zaprezentowanych opcji. Pamiętaj, że poszczególne dofinansowania różnią się między sobą zasadami, wydatkami, a przede wszystkim kwotami. Przeanalizuj warunki, sprawdź swoje potrzeby inwestycyjne i możliwości.

Pomoc w wypełnieniu wniosku o dotację z urzędu pracy

Jeśli chcesz złożyć wniosek o dotację z urzędu pracy lub z lokalnej grupy działania, a boisz się, że możesz popełnić błąd. Zgłoś się do mnie już teraz i zamów swój skuteczny wniosek o dofinansowanie z PUP.  

Skip to content