Środki otrzymane z dotacji  powinny zostać przeznaczone na zakup rzeczy niezbędnych do uruchomienia planowanej firmy.

Co mogę sfinansować z dotacji urzędu pracy?

Najczęściej bez ograniczeń kwotowych może to być zakup środków trwałych, sprzętu i wyposażenia. Jednak są sytuacje, kiedy mogą pojawić się ograniczenia przedmiotowe. Niektóre Urzędy Pracy odgórnie wykluczają z dotacji zakup jakichkolwiek środków transportu lub kasy fiskalnej. Za pieniądze otrzymane z dotacji nie można pokryć wydatków dotyczących bieżącego funkcjonowania firmy, czyli zakupu paliwa, opłacenia składki ZUS, wynagrodzenia, abonamentu itp. Niektóre Urzędy Pracy regulują, że część z otrzymanych środków można przeznaczyć na koszt wynajmu lokalu w pierwszym miesiącu działalności. W kwestii środków obrotowych, jak materiały, czy towar, to najczęściej na ten cel  można przeznaczyć jedynie część dotacji na otwarcie działalności gospodarczej –  20%-50% ogólnej kwoty dofinansowania. Z dotacji nie można finansować kosztów transportu zakupionych rzeczy. W sytuacji, kiedy zostaje zakupiony sprzęt w sklepie internetowym, do rozliczenia bierze się jedynie wartość brutto tego sprzętu z pominięciem kosztu przesyłki, figurującej zwykle jako dodatkowa pozycja na fakturze.

Ograniczenia mogą pojawić się w zakresie zakupu sprzętu używanego. Wartość jednostkowa rzeczy używanej nie powinna przekraczać 1 000,00 zł. Cena takiego sprzętu nie może być też niższa od ceny rynkowej nowego sprzętu. Urząd Pracy może też wymagać podania oświadczenia osoby sprzedającej, potwierdzającego, że rzecz została nabyta wcześniej w oparciu o dotacje lub inne formy wsparcia stanowiące w myśl ustawy pomoc de minimis. Ze środków dotacji nie można dokonywać zakupów od najbliższej rodziny i/lub członków wspólnego gospodarstwa domowego.

Na co nie można przeznaczyć dotacji z urzędu pracy?

Dotacji nie można też przeznaczyć na finansowanie kosztów związanych z ewentualnym przygotowaniem wniosku pod dotacje – jeżeli np. zdecydujemy się powierzyć to zadanie zewnętrznemu specjaliście. Akceptuje się koszty pomocy prawnej obejmujące np. przygotowanie regulaminów, umów, wdrożenie RODO itp.

Skip to content