})(window,document,'script','dataLayer','GTM-W974NWP4');

Powiatowy Urząd Pracy w Giżycku ogłosił nabór dodatkowy o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej ze środków rezerwy Funduszu Pracy. UWAGA! Urząd posiada środki na udzielenie 8 dotacji. Przeczytaj o „Giżycko dodatkowy nabór dofinansowanie na firmę”.

Giżycko dodatkowy nabór dofinansowanie na firmę
Giżycko dodatkowy nabór dofinansowanie na firmę

Wstęp

Powiatowy Urząd Pracy w Giżycku zaprasza do skorzystania z wyjątkowej okazji, jaką jest dodatkowy nabór wniosków na dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej. Inicjatywa ta finansowana jest ze środków rezerwy Funduszu Pracy i jest szansą dla przyszłych przedsiębiorców, pragnących zaistnieć na rynku z własnym biznesem. Z uwagi na ograniczoną liczbę dostępnych dotacji, warto się pospieszyć — dostępnych jest tylko 8 grantów.

Cel i założenia programu

Program dofinansowania ma na celu wspieranie lokalnej przedsiębiorczości oraz stymulowanie gospodarki poprzez umożliwienie osobom bezrobotnym lub poszukującym pracy założenia własnej firmy. Dzięki temu możliwe jest nie tylko tworzenie nowych miejsc pracy, ale również rozwijanie osobistych pasji i umiejętności w sposób profesjonalny i zrównoważony.

Kto może skorzystać z dofinansowania?

Dofinansowanie jest skierowane do osób zarejestrowanych jako bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Giżycku, które są gotowe na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Ważne jest, aby kandydaci nie tylko posiadali pomysł na biznes, ale również byli przygotowani do pełnienia roli przedsiębiorcy, w tym zarządzania firmą i ponoszenia związanych z tym obowiązków.

Giżycko dodatkowy nabór dofinansowanie na firmę

Powiatowy Urząd Pracy w Giżycku ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej ze środków rezerwy Funduszu Pracy. Urząd posiada środki na udzielenie 8 dotacji. Warto wiec nie zwlekać i napisać swój wniosek jak najszybciej, aby oddać go w pierwszym terminie.

Termin przyjmowania wniosków: od 06.11.2023 r. do 10.11.2023 r.
 
Maksymalna kwota dotacji wynosi 30 000,00 zł.

Jakie warunki należy spełnić?

Aby ubiegać się o dofinansowanie, kandydaci muszą spełnić szereg kryteriów:

  • Być zarejestrowanym jako bezrobotny w PUP w Giżycku,
  • Posiadać klarowny i realistyczny biznesplan,
  • Nie być w trakcie prowadzenia żadnej działalności gospodarczej,
  • Nie posiadać historii niewypłacalności czy niespłaconych kredytów biznesowych.

Proces składania wniosków

Proces aplikacyjny wymaga złożenia kompletnego wniosku wraz z biznesplanem, który zostanie oceniony pod kątem jego realności i potencjalnego wpływu na lokalny rynek. Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Giżycku lub drogą elektroniczną, o ile jest to możliwe. Wszelkie niezbędne formularze i dodatkowe informacje są dostępne na stronie internetowej oraz bezpośrednio w urzędzie.

Finansowanie i wsparcie

Wybrane projekty mogą liczyć na wsparcie finansowe, które pozwoli na pokrycie kosztów związanych z zakładaniem i prowadzeniem działalności, takich jak zakup sprzętu, licencji, czy pierwszych miesięcy wynajmu lokalu. Ponadto, beneficjenci otrzymają dostęp do szkoleń z zakresu zarządzania biznesem, marketingu oraz księgowości, co znacząco zwiększa szanse na sukces i stabilność finansową nowo powstałej firmy.

Zapewnienie długoterminowego sukcesu

Poza bezpośrednim wsparciem finansowym, Powiatowy Urząd Pracy w Giżycku oferuje również kompleksowe doradztwo biznesowe, które ma na celu zapewnienie długoterminowego sukcesu nowo założonych przedsiębiorstw. Dzięki temu beneficjenci mogą liczyć na pomoc w takich aspektach, jak zrozumienie lokalnych warunków rynkowych, efektywne zarządzanie zasobami czy strategie wejścia na rynek. Dodatkowo, program przewiduje możliwość korzystania z sieci kontaktów i współpracy z lokalnymi przedsiębiorstwami, co otwiera drogę do budowania trwałych relacji biznesowych. Ta kompleksowa pomoc jest nieoceniona, szczególnie w pierwszych miesiącach prowadzenia działalności, kiedy to wiele firm napotyka na liczne wyzwania.

Podsumowanie

Dodatkowy nabór wniosków o dofinansowanie to świetna okazja dla mieszkańców Giżycka, którzy myślą o własnej działalności gospodarczej. To nie tylko szansa na rozwój osobisty, ale również na przyczynienie się do rozwoju lokalnej ekonomii.

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do zgłębiania szczegółów i nie zwlekania z aplikacją, gdyż liczba dostępnych dotacji jest ograniczona. Pamiętaj, że poza dofinansowaniami na otwarcie działalności, możesz starać się o dofinansowanie na prace interwencyjne. W tym zakresie również napiszemy wniosek dla Ciebie.

Giżycko dodatkowy nabór dofinansowanie na firmę

Jeżeli chcesz uzyskać pomoc w napisaniu wniosku i otrzymaniu dotacji – napisz lub zadzwoń!

Przeczytaj także: