})(window,document,'script','dataLayer','GTM-W974NWP4');

Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach posiada środki PFRON na podjęcie działalności gospodarczej. Środki przeznaczone są dla osób z niepełnosprawnościami. Wadowice dofinansowanie na otwarcie działalności. Termin: do  16.10.2023 r. !

Wstęp – Wadowice dofinansowanie na otwarcie działalności

Środki pochodzą z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i są przeznaczone na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo w formie spółdzielni socjalnej.

Dofinansowanie można uzyskać w wysokości 50 000,00 zł, przy czym maksymalna wysokość dofinansowania wynosi:
– 30 000,00 zł w przypadku zobowiązania do prowadzenia działalności gospodarczej, rolniczej lub członkostwa w spółdzielni socjalnej nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy,
– 50 000,00 zł w przypadku zobowiązania do prowadzenia działalności gospodarczej, rolniczej lub członkostwa w spółdzielni socjalnej nieprzerwanie przez okres co najmniej 24 miesięcy.

Wadowice dofinansowanie na otwarcie działalności
Wadowice dofinansowanie na otwarcie działalności

Kto może złożyć wniosek?

Jeżeli jesteś osobą niepełnosprawną zarejestrowaną w Urzędzie Pracy w Wadowicach jako osoba poszukująca pracy i niepozostająca w zatrudnieniu lub bezrobotna to możesz złożyć wniosek o dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej.

Kiedy można składać wnioski?

UWAGA! Aktualne terminy wniosków sprawdź na podanej stronie urzędu!

Można to zrobić w dwojaki sposób – albo w wersji elektronicznej poprzez system SOW (wzór wniosku, lista i wzory załączników znajdują się na stronie systemu SOW www.sow.pfron.org.pl.), lub w formie papierowej na Dzienniku Podawczym Powiatowego Urzędu Pracy w Wadowicach.

Na co można przeznaczyć środki z dotacji?

Środki finansowe z dotacji mogą zostać przeznaczone na pokrycie planowanych wydatków koniecznych do rozpoczęcia działalności, zwłaszcza związanych z: zakupem lub produkcją środków trwałych, nabywaniem innych towarów i usług, w tym remontów, wsparcia prawnego, szkoleń, konsultacji i doradztwa, zakupem wartości niematerialnych i prawnych oraz uzyskaniem niezbędnych zezwoleń, jeśli są one uwzględnione we wniosku, zwłaszcza na:

a) Finansowanie zakupu środków trwałych, maszyn, urządzeń, narzędzi, sprzętu i oprogramowania niezbędnego do rozpoczęcia działalności, wraz z kosztami związanymi z ich poprawną instalacją i uruchomieniem.

b) Zakup mebli biurowych stanowiących do 15% wnioskowanej kwoty w przypadku prowadzenia działalności w lokalu mieszkalnym lub do 30% wnioskowanej kwoty, jeśli działalność nie będzie miała miejsca w lokalu mieszkalnym.

c) Finansowanie zakupu materiałów, surowców i towarów w granicach 30% wnioskowanej kwoty.

d) Pokrycie kosztów remontu lub adaptacji pomieszczeń niebędących częścią lokalu mieszkalnego, przeznaczonych wyłącznie do prowadzenia działalności gospodarczej, wraz z dostosowaniem terenu wokół lokalu, które są niezbędne do rozpoczęcia działalności gospodarczej, w granicach 30% wnioskowanej kwoty.

e) Finansowanie kosztów związanych z reklamą i promocją w wysokości do 10% wnioskowanej kwoty.

f) Opłacenie wpisowego lub wkładu dla osób przystępujących do spółdzielni socjalnej.

Na jaką działalność nie otrzymasz dofinansowania?

Środki Funduszu nie są przyznawane na działalność gospodarczą:

a) W obszarze handlu obwoźnego lub akwizycji;

b) Powiązanej z grami losowymi i zakładami wzajemnymi, takimi jak salon gier, kasyno, eksploatacja automatów do gier hazardowych, zakłady bukmacherskie;

c) Świadczącej usługi wróżbiarskie i ezoteryczne;

d) W formie agencji towarzyskiej lub lombardu;

e) O charakterze sezonowym;

f) Zarejestrowanej poza granicami kraju.

Na co nie można przeznaczyć środków z dotacji?

Środki Funduszu nie mogą być używane w następujących celach:

a) Zakupu nieruchomości;

b) Remontu lub adaptacji mieszkań;

c) Opłat związanych z wynajmem lokalu;

d) Nabywania akcji, obligacji lub udziałów w spółkach;

e) Pokrywania opłat administracyjno-skarbowych, podatków innych niż VAT, koncesji (z wyjątkiem opłaty wpisowej lub wkładu dla osób przystępujących do spółdzielni socjalnej);

f) Inwestycji obejmujących budowę, zakup nieruchomości, gruntów;

g) Wydatków związanych z niwelacją i uzbrojeniem terenu;

h) Wydatków związanych z przygotowaniem, zakupem oraz realizacją projektu budowlanego;

i) Wypłat wynagrodzeń i finansowania pochodnych od wynagrodzeń;

j) Zakupu samochodów, jeżeli kwota wnioskowana na zakup przekracza 50% kwoty wnioskowanego dofinansowania;

k) Zakupu laptopów, zestawów komputerowych (bez oprogramowania) o wartości przekraczającej 4 500,00 zł – bez względu na kwotę wskazaną w dokumencie księgowym potwierdzającym nabycie urządzenia – z wyjątkiem dofinansowania dla działań specjalistycznych w obszarze usług graficznych, projektowych oraz informatycznych;

l) Zakupu tabletów o wartości przekraczającej 2 000,00 zł, z wyjątkiem dofinansowania dla działań specjalistycznych w obszarze usług graficznych, projektowych oraz informatycznych;

m) Zakupu telefonów i smartfonów powyżej kwoty 1 500,00 zł;

n) Zakupu urządzeń, maszyn, sprzętu, jeżeli brakuje uprawnień do ich obsługi (drony, spawarki, koparki, itp.);

o) Zakupów w formie leasingu;

p) Zakupu odzieży i obuwia, które nie są towarem;

q) Zakupu kas fiskalnych, drukarek fiskalnych (możliwość zwrotu kosztu z urzędu skarbowego);

r) Zakupu domen internetowych, usług hostingowych, pozycjonowania stron, itp.;

s) Pokrycia kosztów transportu/przesyłki zakupionych rzeczy;

t) Pokrycia kosztów rzeczoznawcy majątkowego.

Podsumowanie

Dotacje z Powiatowego Urzędu Pracy (PUP) w Wadowicach stanowią ważny instrument wsparcia dla osób planujących rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Dzięki dostępnym środkom finansowym, przyszli przedsiębiorcy mogą liczyć na znaczące ułatwienia w pierwszych etapach rozwoju swojego biznesu. Jeśli chcesz byśmy napisali wniosek dla Ciebie- napisz lub zadzwoń!

Skip to content