})(window,document,'script','dataLayer','GTM-W974NWP4');

Rozważając założenie własnej działalności można uzyskać dofinansowanie na otwarcie firmy poprzez programy oferowane przez Urzędy Pracy. Programy te stanowią element walki z bezrobociem. Proces podejmowania decyzji w tym zakresie jest stosunkowo szybki. Jak zwiększyć szanse na otrzymanie dofinansowania z Urzędu Pracy na firmę?

Wstęp

Dofinansowanie oferowane przez Urząd Pracy to bezzwrotna dotacja, którą mogą otrzymać osoby spełniające określone wymagania. Aby uzyskać wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej, konieczne jest spełnienie kilku kryteriów, takich jak posiadanie statusu osoby bezrobotnej, brak prowadzenia działalności gospodarczej przez określony czas przed złożeniem wniosku oraz przedstawienie szczegółowego biznesplanu. Aby zwiększyć swoje szanse na uzyskanie dofinansowania, warto zwrócić uwagę na kilka istotnych kwestii.

Dodatkowo, przedstawienie planu szkoleń lub kursów, które planuje się ukończyć w celu podniesienia swoich umiejętności, może być dodatkowym atutem. Warto również skonsultować się z doradcą zawodowym w Urzędzie Pracy, który może udzielić cennych wskazówek i pomóc w przygotowaniu wniosku.

Starannie przygotowany wniosek, który pokazuje potencjał nowej firmy i jej pozytywny wpływ na rynek pracy, z pewnością zwiększy szanse na uzyskanie dotacji. Podpowiadamy, jak można zwiększyć swoje szanse na otrzymanie dofinansowania z Urzędu Pracy na firmę?

Jakie kryteria decydują o ocenie wniosku o dotację z Urzędu Pracy?

Przygotowując wniosek o dofinansowanie z Powiatowego Urzędu Pracy (PUP), punktem wyjścia jest dokładne zapoznanie się z regulaminem. To właśnie tam zawarte są wszystkie warunki, jakie należy spełnić, aby być uprawnionym do ubiegania się o dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Dodatkowo, wiele regulaminów zawiera karty oceny formalnej i merytorycznej wniosku, co umożliwia zrozumienie, jak poszczególne elementy dokumentacji są punktowane.

W artykule poniżej pokażemy Państwu, jakie kryteria są kluczowe, co brać pod uwagę przy pisaniu i składaniu wniosku do PUP. Jeśli jednak wolisz powierzyć napisanie wniosku profesjonalistą- napisz do nas. Piszemy wnioski dla każdej grupy zawodowej i dla każdej branży.

Jak zwiększyć szanse na otrzymanie dofinansowania z Urzędu Pracy na firmę PUP wniosek dotacja

Wykształcenie i doświadczenie

Pierwszym istotnym aspektem, na który zwraca uwagę urząd pracy, jest zgodność Twojego dotychczasowego wykształcenia i doświadczenia z planowaną działalnością gospodarczą. Im większe dopasowanie, tym większe szanse na otrzymanie dofinansowania z PUP

Przedstaw się jako kandydat z ukończonymi szkoleniami branżowymi oraz takimi związanymi z prowadzeniem firmy (np. ABC Przedsiębiorczości, marketing, sprzedaż, księgowość itp.). Dołącz do wniosku kopie certyfikatów z ukończonych szkoleń i podkreśl swoje zaangażowanie w rozwijanie kompetencji. Warto również wspomnieć o szkoleniach wewnętrznych z poprzednich miejsc pracy.

Branża działalności

Zazwyczaj znaczna waga przywiązana jest do zakładania firmy w dotychczasowej branży. Jest to istotny sygnał dla urzędu pracy, sugerujący, że posiadasz znajomość branży, doświadczenie, orientację na rynku, a także znasz potencjalnych klientów i dostawców. Decyduje to o większych szansach na utrzymanie firmy na rynku, co jest istotne dla efektywnego wykorzystania środków finansowych. Zakładaj firmę w branży, w której masz już doświadczenie, ponieważ to zwiększa Twoje szanse na sukces. Zdolność utrzymania firmy na rynku jest ważna nie tylko z perspektywy walki z bezrobociem, ale również dla efektywności alokacji środków.

Otwórz firmę z bezzwrotną dotacją w Warszawie. Nabór ruszył
Otwórz firmę z bezzwrotną dotacją w Warszawie. Nabór ruszył!

Wkład własny

Ważnym kryterium jest również ocena środków własnych, które planujesz wnosić do projektu. W regulaminie często znajdziesz informację o minimalnym wymaganym wkładzie własnym, zwykle oscylującym wokół 20% wnioskowanej kwoty. Warto zapoznać się z konkretnymi wymaganiami danego urzędu pracy w tej kwestii.

Poza wprowadzeniem środków pieniężnych jako wkładu własnego do wniosku o dotację z urzędu pracy, konieczne jest również uwzględnienie wkładu własnego rzeczowego. Obejmuje to maszyny, urządzenia, wyposażenie oraz pojazdy, których zamierzasz używać w ramach planowanej działalności.

Zabezpieczenie dotacji z Urzędu Pracy

Istotnym elementem w procesie ubiegania się o dotację z Powiatowego Urzędu Pracy (PUP) jest właściwe zabezpieczenie finansowania. Warto zwrócić uwagę na warunki związane z różnymi formami zabezpieczenia oraz sprawdzić, ile punktów można zdobyć w danej kategorii, co często określa regulamin urzędu. Przykładowo, akt notarialny o dobrowolnym poddaniu się egzekucji może przynieść 5 punktów, podczas gdy poręczenie jedynie 0 punktów. Dlatego ważne jest dokładne zrozumienie, jakie korzyści niesie ze sobą wybrana forma zabezpieczenia i jakie ryzyko może się wiązać z jej zastosowaniem.

Opis projektu

Szczególnie istotna jest dokładna charakterystyka planowanej działalności, obejmująca usługi i produkty, które zamierzasz oferować. Warto uwzględnić także charakterystykę potencjalnych klientów, uwzględniając ich cechy demograficzne i preferencje, jak wiek, płeć, zarobki, wykształcenie czy oczekiwania. Dodatkowo, wniosek powinien obejmować analizę rynku SWOT, opartą zarówno na dostępnych danych statystycznych, raportach branżowych, jak i własnych obserwacjach i badaniach.

Wydatki w ramach dotacji z Urzędu Pracy

To kolejny element, na który warto zwrócić uwagę. Zacznij od tego, aby wydatki były zbieżne z profilem Twojej działalności. Chodzi o to, abyś w ramach dofinansowania z PUP kupował rzeczy, które są niezbędne w Twojej przyszłej firmie. Jeśli zakładasz sklep internetowy, może być to oprogramowanie sklepu, reklama. Nikt nie przyzna Ci w takim przypadku dotacji, jeśli chciałbyś przeznaczyć ją np. na zakup wyposażenia w postaci mebli.

Przed przystąpieniem do przygotowania listy zakupów, dokładnie zweryfikuj, co możesz, a czego nie możesz kupić w ramach dofinansowania. Najczęściej z dotacji nie możesz kupić:

  • samochodu;
  • kasy fiskalnej;
  • nieruchomości;
  • szkoleń;
  • akcji i obligacji;
  • zakupów w ramach leasingu.

Ponadto dotacji nie możesz przeznaczyć na pokrycie bieżących opłat z tytułu prowadzenia działalności (np. ZUS, czynsz, pensje), a także kosztów przesyłki/transportu zakupionych przedmiotów. Kolejną istotną kwestią są progi procentowe pomiędzy poszczególnymi kategoriami wydatków. Każdy urząd pracy ma inne wymagania w tej materii. Chodzi o to, że np. na sprzęt musisz wydać minimum 50% dotacji, na towar maksymalnie 40%, a na reklamę nie więcej niż 10%. Elementem dotacji mogą być również różnego rodzaju konsultacje, doradztwo lub usługi prawnika. O tych kwestiach na co można, a na co nie- decyduje regulamin danego urzędu. W naszych artykułach wskazujemy również, na co można przeznaczyć środki na poszczególnych miast.

Jak zwiększyć swoje szanse na otrzymanie dofinansowania z Urzędu Pracy na firmę?

Listy intencyjne

Ważnym elementem, który może znacząco wpłynąć na szanse otrzymania dotacji, są listy intencyjne lub przedwstępne umowy o współpracy. Te dokumenty mogą być podpisane zarówno z dostawcami, jak i klientami, niezależnie od tego, czy są to inne firmy czy osoby prywatne. Dołączenie kilku takich listów do wniosku o dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej ma istotne znaczenie. Przesłanie tych dokumentów do urzędu pracy stanowi sygnał, że dokładnie zbadano rynek, nawiązano źródła dostaw, oraz pozyskano pierwszych odbiorców. To z kolei zwiększa szanse na utrzymanie firmy na rynku, co jest kluczowym elementem w ocenie wniosku o dotację.

Referencje

Innym ważnym elementem jest dołączenie referencji z poprzednich miejsc pracy. Takie referencje pozytywnie wpływają na ocenę wniosku, prezentując wnioskodawcę jako osobę rzetelną, profesjonalną i wiarygodną. Posiadanie pozytywnych referencji sprzyja budowaniu trwałych relacji z klientami, co z kolei zwiększa szanse na utrzymanie się na rynku – aspekt istotny z perspektywy urzędu pracy.

Portfolio

Warto również rozważyć dołączenie portfolio do wniosku o dotację. Portfolio powinno zawierać wcześniejsze realizacje związane z planowaną działalnością, wykonane zarówno w ramach dotychczasowej pracy, jak i w ramach wolnego czasu, na przykład pomagając znajomym czy rodzinie.

Dla przedsiębiorcy otwierającego firmę budowlaną, portfolio może obejmować zdjęcia wykonanych remontów, podczas gdy dla właściciela pracowni krawieckiej – zdjęcia lub projekty sukienek. Dzięki dołączeniu portfolio, wniosek staje się bardziej wiarygodny, wyróżnia się na tle innych, a także pozostaje w pamięci decydentów przy ocenie wniosku o dotację z Urzędu Pracy.

PUP -Dofinansowanie z urzędu pracy na budowę sklepu internetowego

Własne badania

Własne badania stanowią istotny element, ceniony przez urząd pracy, mający wpływ na szanse otrzymania dotacji. Przeprowadzenie badań, które ukazują rzeczywiste zapotrzebowanie na produkty lub usługi planowanej działalności, może być przeprowadzone w formie elektronicznej. Przykładowo, można stworzyć ankietę w Google, korzystając z dostępnego bezpłatnego narzędzia, a następnie udostępnić link do ankiety na własnym profilu Facebook oraz w tematycznych grupach, do których się należy. Na przykład, zakładając salon kosmetyczny, ankietę można umieścić w grupach poświęconych kosmetologii, urodzie czy kosmetykom.

Skorzystaj z fachowej pomocy specjalistów

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub potrzeby profesjonalnej pomocy w wypełnieniu wniosku o dotację z Urzędu Pracy, warto skorzystać z usług specjalistów. Nasi eksperci pomogą zoptymalizować i skutecznie przedstawić Twój wniosek o dofinansowanie z PUP. Nasza firma pomoże zarówno w zakresie przygotowania odpowiedniej dokumentacji, jak i doradztwa. Korzystając z naszych usług znacząco podnosisz swoje szanse na otrzymanie dotacji i rozpoczęcie swojej działalności, w której to Ty jesteś ekspertem!