})(window,document,'script','dataLayer','GTM-W974NWP4');

Tylko do końca tygodnia, tj. 20.10.2023 r., trwa nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej. Zastanawiasz się na co możesz przeznaczyć jednorazowe środki na na otwarcie firmy w Lubaniu? Sprawdź artykuł – „Lubań – dofinansowanie środki na otwarcie firmy”.

Lubań - dofinansowanie środki na otwarcie firmy w Lubaniu.
Lubań – dofinansowanie środki na otwarcie firmy

Na co możesz przeznaczyć jednorazowe środki na na otwarcie firmy w Lubaniu

Przede wszystkim będą to środki trwałe, wszelkie maszyny, urządzenia i narzędzia. Dodatkowo można otrzymać dofinansowanie na oprogramowanie i wyposażenie. Jeżeli będziesz potrzebował stworzyć stronę internetową dla firmy lub reklamę to dofinasowanie możesz wziąć do 5 000 zł. To, co istotne, to fakt, że koszty towarów/materiałów surowców do produkcji bądź świadczenia usług nie może przekroczyć 40 % wnioskowanej kwoty.

Kto może skorzystać z wsparcia?

Jakie warunki trzeba spełnić, by móc ubiegać się o dotacje na otwarcie działalności PUP? Zgodnie z przepisami, wniosek o wsparcie może być rozpatrzony przez Starostę, jeśli spełnione są następujące warunki:

1.1. Warunki dla bezrobotnych:

  • Bezrobotny nie otrzymał wcześniej środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
  • Nie figuruje w ewidencji działalności gospodarczej lub, jeśli tak, zakończył ją co najmniej 12 miesięcy przed złożeniem wniosku.
  • Planowana działalność gospodarcza różni się od tej, która została zakończona w okresie ostatnich 12 miesięcy z powodu stanu epidemicznego związanego z COVID-19.
  • Zobowiązuje się do niepodjęcia zatrudnienia przez pierwsze 12 miesięcy działalności.
  • Nie był karany za przestępstwo gospodarcze w ciągu ostatnich 2 lat.
  • Zobowiązał się do kontynuowania działalności przez co najmniej 12 miesięcy, nieprzerwanie przez więcej niż 6 miesięcy.
  • Nie składał wniosku do innego starosty o dofinansowanie na podobne cele.
  • W ciągu ostatnich 12 miesięcy nie odmówił bez uzasadnionej przyczyny propozycji pracy ani nie przerwał szkolenia czy innych form pomocy.

1.2. Dodatkowe wymagania:

  • Dołączenie do wniosku oświadczenia o pomocy de minimis.
  • Spełnienie warunków określonych w ustawie dotyczącej pomocy publicznej.

2. Jak złożyć wniosek?

Najważniejsze to złożyć kompletny wniosek, który spełnia wymagania formalne.

Wnioskodawcy powinni także pamiętać o załączeniu wszystkich niezbędnych dokumentów oraz spełnieniu dodatkowych warunków określonych w przepisach.

Jeżeli jesteś chętny na rozpoczęcie działalności i otrzymania dofinansowania na nie – napisz do nas!

Przeczytaj także: