})(window,document,'script','dataLayer','GTM-W974NWP4');

Masz zajęcie komornicze na swoim koncie? Jesteś dłużnikiem? Sprawdź czy komornik może zająć dotację z PUP.

Wiele osób, które pragną wziąć dofinansowanie z Powiatowego Urzędu Pracy na otwarcie działalności gospodarczej posiada zajęcie komornicze na koncie. Czy Urząd Pracy może odrzucić nam wniosek z powodu długu? Czy komornik może zająć pieniądze z dotacji?

Czy posiadając zajęcie komornicze mogę wziąć dofinansowanie z Urzędu Pracy na otwarcie działalności?

Zajęcie komornicze a dofinansowanie z PUP
Nasza firma pisze wnioski do PUP o dotację | zajęcie komornicze a dofinansowanie z PUP

Każdy Urząd Pracy działa według własnych zasad, dlatego na to pytanie w Twoim konkretnym przypadku odpowiedz znajdziesz w Twoim urzędzie pracy. Jednak, co do zasady, Urzędy Pracy nie powinny blokować możliwości otrzymania dofinansowania z powodu zajęcia komorniczego. Ani dotacja unijna albo z urzędu pracy ani rzeczy zakupione z tych środków, nie podlegają egzekucji, nawet w przypadku długów alimentacyjnych.

Dotacja z PUP nie podlega egzekucji

Wynika to jasno z obecnego stanu prawnego, który znajdziemy w Kodeksie postępowania cywilnego. 

Zgodnie z art. 831 § 1 Kpc nie podlegają egzekucji:

  • 2) sumy przyznane przez Skarb Państwa na specjalne cele (w szczególności stypendia, wsparcia), chyba że wierzytelność egzekwowana powstała w związku z urzeczywistnieniem tych celów albo z tytułu obowiązku alimentacyjnego;
  • 2a) środki pochodzące z programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pojęcie środków publicznych i dochodów publicznych ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), wypłacone w formie zaliczki, chyba że wierzytelność egzekwowana powstała w związku z realizacją projektu, na który środki te były przeznaczone.

Jeżeli chcemy starać się o dotację z PUP na otwarcie działalności a mamy zajęcie komornicze warto poprosić komornika o pismo w którym oświadczy, że nie zajmie środków, które otrzymamy z dofinansowania i dołączyć je do wniosku. Warto także poinformować komornika, że takie środki przyjdą do nas na konto.

Warto też do działalności gospodarczej założyć nowe konto (nie likwidując zajętego). W działalności gospodarczej można używać konta osobistego (zamiast firmowego) i wówczas przysługuje na nim kwota wolna.

Jeśli chcesz otrzymać dotację z PUP- napisz do nas. Piszemy wnioski dotacyjne.

Skip to content