})(window,document,'script','dataLayer','GTM-W974NWP4');

Powiatowy Urząd Pracy w Bolesławcu prowadzi nabór wniosków na dotacje Bolesławiec, o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej. Termin składania wniosków trwa od 28.08.2023 r. i jeszcze pula środków się nie wyczerpała. Zawsze aktualne terminy składania wniosków znajdziesz na stronie Urzędu.

Wstęp

Urząd Pracy w Bolesławcu oferuje dotacje dla osób planujących otwarcie własnej firmy. W tym artykule przedstawimy, jak krok po kroku ubiegać się o takie wsparcie, jakie są kryteria wyboru oraz jakie korzyści można osiągnąć dzięki tej formie dofinansowania.

Kto może ubiegać się o dotację z Urzędu Pracy w Bolesławcu?

Dotacje z Urzędu Pracy są dostępne dla bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy w Bolesławcu, którzy są zainteresowani rozpoczęciem własnej działalności gospodarczej. Kandydaci muszą spełniać określone kryteria, takie jak brak zaległości wobec Urzędu Skarbowego czy ZUS. Ponadto, ważne jest, aby planowany biznes był zgodny z lokalnymi potrzebami rynku.

Jakie są etapy ubiegania się o dotację?

1. Sprawdzenie kwalifikowalności

Pierwszym krokiem jest sprawdzenie, czy spełniasz wymagane kryteria do otrzymania dotacji. Zaleca się wizytę w lokalnym Urzędzie Pracy w Bolesławcu lub na jego stronie internetowej, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat kwalifikacji.

2. Przygotowanie biznesplanu

Kluczowym elementem aplikacji jest dobrze przygotowany biznesplan. Powinien on zawierać opis planowanej działalności, analizę rynku, przewidywane koszty i przychody oraz informacje o potencjale rozwoju. Urząd Pracy w Bolesławcu często oferuje szkolenia z zakresu pisania biznesplanów.

3. Złożenie wniosku

Po przygotowaniu biznesplanu następuje złożenie wniosku wraz z wymaganymi dokumentami do Urzędu Pracy. Warto dokładnie sprawdzić listę potrzebnych dokumentów, aby uniknąć opóźnień.

Jakie warunki trzeba spełnić?

Preferowane będą osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP Bolesławiec i należące do jednej z następujących kategorii. Warto jednak pamiętać, że są to osoby preferowane, co nie oznacza, że inne będą wykluczone.

  • osoby z niepełnosprawnością,
  • osoby poniżej 30 roku życia
  • osoby powyżej 50 roku życia,
  • kobiety,
  • osoby długotrwale bezrobotne,
  • osoby posiadające maksymalnie wykształcenie ponadgimnazjalne.

Dla kogo dotacja?

To wyjątkowa szansa dla wszystkich, którzy pragną przyczynić się do własnego rozwoju i założyć firmę. Możesz zgłaszać projekty obejmujące szeroki zakres działań. To może być inicjatywa edukacyjna dla dzieci, projekt artystyczny, działania na rzecz ochrony środowiska, wsparcie dla osób starszych, czy też projekty sportowe. Jakąkolwiek działalność wybierzesz – sprawimy, że uzyska ona dofinansowanie.

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do udziału w programie dotacyjnym. To unikalna okazja, aby wpłynąć na rozwój Bolesławca i okolic, a przede wszystkim swój.


Skip to content