})(window,document,'script','dataLayer','GTM-W974NWP4');

Dofinansowanie na otwarcie działalności gospodarczej stanowi niezwykle cenną pomoc dla osób pragnących rozpocząć własną przedsiębiorczą przygodę. W Polsce wiele instytucji, w tym Powiatowe Urzędy Pracy (PUP), oferuje różnorodne programy wsparcia. Dla mieszkańców Warszawy, PUP Warszawa staje się istotnym miejscem, gdzie można uzyskać informacje na temat dostępnych środków i ich przeznaczenia. Na co można przeznaczyć dotację w Warszawie – odpowiedź w artykule.

dofinansowanie do firmy z wnioskiem PUP
Na co można przeznaczyć dotację w Warszawie

Wstęp – na co można przeznaczyć dotację w Warszawie

Z naszego bloga wiecie już, jak skutecznie napisać wniosek. W dzisiejszym artykule przyjrzymy się bliżej tematowi dofinansowania na otwarcie działalności gospodarczej oferowanemu przez PUP Warszawa. Przeanalizujemy, na co można przeznaczyć te środki, aby zrozumieć, jakie możliwości stoją przed przyszłymi przedsiębiorcami.

Jeżeli masz marzenie o własnym biznesie i szukasz informacji na temat dofinansowania na otwarcie działalności gospodarczej w Warszawie, ten artykuł będzie dla Ciebie cennym przewodnikiem. Przygotuj się na eksplorację możliwości i odkrywanie dróg, które mogą prowadzić do spełnienia Twoich przedsiębiorczych ambicji.

Na co można przeznaczyć dotację na rozpoczęcie działalności?

Przyznane środki przeznaczone są na podjęcie działalności gospodarczej na terenie miasta stołecznego Warszawy mogą być przeznaczone m.in. na:

 • zakup materiałów, surowców i towarów (do 50% wnioskowanej kwoty łącznie),

 • reklamę (do 30% wnioskowanej kwoty łącznie),

 • zakup materiałów przeznaczonych na remont oraz koszty adaptacji lokalu (do 20% wnioskowanej kwoty łącznie),

 • koszty pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem działalności gospodarczej (do 10% wnioskowanej kwoty łącznie).

Na co nie można przeznaczyć dotacji na rozpoczęcie działalności?

Przyznane środki przeznaczone są na podjęcie działalności gospodarczej na terenie miasta stołecznego Warszawy nie mogą być przeznaczone m.in. na:

 • podjęcie działalności gospodarczej, która nie może być objęta pomocą de minimis,
 • zakup pojazdów (z wyłączeniem przyczep),
 • zakup kasy fiskalnej, drukarki fiskalnej,
 • finansowanie wszelkich kosztów związanych z przygotowaniem wniosku, przygotowaniem dokumentów niezbędnych do założenia działalności gospodarczej i jej rejestracją,
 • dodatkowych kosztów związanych z dokonywaniem zakupów w ramach przyznanych środków (np.: koszty tłumaczenia przysięgłego, podatek od czynności cywilno-prawnych, opłaty manipulacyjne, prowizje, ubezpieczenie zakupionego sprzętu, opłaty gwarancyjne i serwisowe zakupionego sprzętu)
 • pokrycie kosztów związanych z bieżącym funkcjonowaniem przedsiębiorstwa (np.: opłaty za: abonamenty, internet, hosting, pozycjonowanie strony),
 • pokrycie kosztów transportu/przesyłki/dostawy/pakowania zakupionych rzeczy,
 • finansowanie jakichkolwiek szkoleń.

Na jaką działalność nie otrzymam dofinansowania?

Prezydent m. st. Warszawy nie udziela dofinansowania na podjęcie następujących przedsięwzięć:

 • działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego oraz wynajmowania przez rolników pokoi, sprzedaży posiłków domowych i świadczenia w gospodarstwach rolnych innych usług związanych z pobytem turystów,
 • działalność sezonową,
 • handel prowadzony na rynkach i targowiskach (wymagany jest punkt stacjonarny),
 • handel akwizycyjny,
 • przewóz osób oraz transport osób taksówkami,
 • na podjęcie działalności gospodarczej, której siedziba lub miejsce wykonywania działalności wskazane jest pod adresem wirtualnego biura (w przypadku braku siedziby lub miejsca wykonywania działalności),
 • działalność, której siedziba i miejsce stałego prowadzenia znajduje się poza terenem miasta stołecznego Warszawy.
poradnik - na co można przeznaczyć dotację w Warszawie

Podsumowanie

Podsumowując, dofinansowanie na otwarcie działalności gospodarczej oferowane przez PUP Warszawa jest skierowane do osób, które są gotowe na podjęcie przemyślanej i odpowiedzialnej decyzji biznesowej. Kluczowe jest, aby wnioskujący przedstawili plan, który nie tylko pokazuje potencjalny zysk, ale również wskazuje na korzyści dla społeczności i lokalnej ekonomii.

Powiatowy Urząd Pracy ocenia wnioski w kontekście ich innowacyjności, wpływu na rynek pracy i przyczynienia się do rozwoju ekonomicznego regionu. Dlatego też każdy aspirujący przedsiębiorca powinien zainwestować odpowiednią ilość czasu i zasobów w przygotowanie swojego biznesplanu. Ostateczna decyzja o przyznaniu dofinansowania zależy od spełnienia tych kryteriów oraz od dostępności środków w danym okresie budżetowym.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej – napisz do mnie. Wspólnie otworzymy dla Ciebie firmę z dofinansowaniem w Urzędzie Pracy w Warszawie!