+48509841467 em@asystentka.pro
Informacja dla osób zamierzających ubiegać się o jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej

Jaka jest aktualna kwota dotacji z Urzędu Pracy 2022?

Dotacja z Urzędu Pracy przyznawana jest osobom bezrobotnym, którzy są w następujących kategoriach: młodym przed 30 rokiem życia (program POWER), bezrobotni od 30 roku życia (RPO), a też bez kategorii wiekowej (Fundusz Pracy). Wysokość dofinansowania na otwarcie...