Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Wsparcie finansowe na wyposażenie lub uzupełnienie wyposażenia stanowiska pracy jest formą pomocy przyznawanej przez powiatowe urzędy pracy. Dotyczy ono finansowania tworzenia nowych lub adaptacji istniejących miejsc pracy dla osób bezrobotnych lub opiekunów osób niepełnosprawnych, którzy nie są zatrudnieni lub nie prowadzą innej działalności zarobkowej.