Prace interwencyjne z urzędu pracy

Prace interwencyjne prowadzone przez Powiatowy Urząd Pracy mają na celu szybką i skuteczną pomoc osobom bezrobotnym, umożliwiając im jak najszybszy powrót na rynek pracy.