Powiat Kłodzki zaprasza do składania wniosków na jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.

Kto może ubiegać się o jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej w Kłodzku?

Jeżeli jesteś bezrobotny i zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kłodzku.

 1. znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy,
  • kobiety,
  • osoby w wieku 50 lat i więcej,
  • osoby z niepełnosprawnościami,
  • osoby długotrwale bezrobotne,
  • osoby o niskich kwalifikacjach;
 2. osób młodych w wieku 18-29 lat. Szczególnie z grupy NEET.

Całkowita wartość projektu to aż 17 553 753,90 zł.
Okres realizacji projektu: 01.01.2023 r. – 31.12.2024 r.

Na co nie mogę otrzymać dofinansowania?

Nie można wykorzystać dotacji na:

 1. Zakup pojazdów, przeznaczonych do prowadzenia działalności w zakresie transportu drogowego towarów – PKD 49.41.Z
 2. Zakup akcji, obligacji, udziałów w spółkach, kaucji na wydatki inwestycyjne związane z kosztami budowy i remontów.
 3. Budowę i zakup nieruchomości.
 4. Opłaty administracyjno – skarbowe, składki ZUS, wypłaty wynagrodzeń, koncesje, licencje i inne opłaty.
 5. Zakup (odsprzedaż) od współmałżonka.
 6. Wyposażenie biura, jeżeli działalność będzie prowadzona w mieszkaniu. Można zakupić komputer z oprzyrządowaniem oraz sprzęt jeżeli będzie wykorzystywany mobilnie.
 7. Remont (w mieszkaniu).
 8. Zakup walut, alkoholu, papierosów, automatów zręcznościowych i hazardowych, antyków i wyrobów jubilerskich.
 9. Działalność sezonową (obowiązek prowadzenia działalności przez 12 miesięcy)
 10. Handel i usługi o charakterze wyłącznie akwizycyjnym.
 11. Działalność gospodarczą zarejestrowaną tam, gdzie jest już prowadzona podobna działalność.
 12. Zakup sprzętu do prowadzenia działalności w zakresie wypożyczalni z wyjątkiem sprzętu turystycznego
 13. Zakup towaru z wyłączeniem działalności handlowej.
 14. Zakup kasy fiskalnej.
 15. Bieżące koszty utrzymania i prowadzenia firmy.
 16. Usługi dotyczące funkcjonowania stron/sklepów internetowych. Będą to np. pozycjonowanie, domena, hosting, Google Adwords, blogi, akcji marketingowych itp.
 17. Pokrycie kosztów transportu/przesyłki, pakowanie zakupionych rzeczy.
 18. Zakup rzeczy używanych nabytych w ciągu ostatnich siedmiu lat z wykorzystaniem dotacji krajowej lub wspólnotowej
Skip to content