Wysokość dotacji może wynieść aż 𝟓𝟎.𝟎𝟎𝟎,𝟎𝟎 PLN lub 𝟕𝟎.𝟎𝟎𝟎,𝟎𝟎 PLN jeżeli mieścisz się w wykazie zawodów deficytowych określonych w LSR! Nabór trwa: 23.10-06.11.2023!

Jeżeli szukasz bezzwrotnych środki na utworzenie firmy lub na rozwój działalności w woj. małopolskim LGD Kwartet na Przedgórzu ogłosił możliwość otrzymania dotacji na otwarcie działalności gospodarczej. Jakie zawody są w wykazie zawodów deficytowych? To ślusarz, elektryk, stolarz, hydraulik, betoniarz-zbrojarz, dekarz, blacharz samochodowy, mechanik pojazdów samochodowych, opiekun/asystent osób starszych, opiekun medyczny, hotelarz, kelner, informatyk, operator wózków widłowych, magazynier, spawacz, fizjoterapeuta/masażysta.

𝐙𝐀𝐊𝐑𝐄𝐒 𝐓𝐄𝐌𝐀𝐓𝐘𝐂𝐙𝐍𝐘 𝐎𝐏𝐄𝐑𝐀𝐂𝐉𝐈:

• Cel ogólny II: Zrównoważony rozwój obszaru i działalności gospodarczej w oparciu o potencjały lokalne

• Cel szczegółowy II.1: Wzmocnienie przedsiębiorczości poprzez innowacyjność i działania prośrodowiskowe

Nazwa przedsięwzięcia: Tworzenie i rozwijanie przedsiębiorstw, w tym uwzględniające innowacyjność i działania prośrodowiskowe.

Wskaźnik produktu, w ramach którego organizowany jest nabór: Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa w tym operacji innowacyjnych i/lub uwzględniających działania prośrodowiskowe.

𝒁𝑨𝑷𝑹𝑨𝑺𝒁𝑨𝑴𝒀!

Pomagamy opracować pełną dokumentację oraz przejść przez cały proces rekrutacji!

Skip to content